شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰

تابستانه کتاب ۹۹ با فروش ۱۹ ونیم میلیارد تومانی پایان یافت

تابستانه کتاب

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران درباره میزان فروش کتاب در طرح «تابستانه کتاب ۹۹» گفت: ۷۷۳ کتاب‌فروشی از ۳۱ استان کشور کار خود را در طرح تابستانه کتاب ۹۹، با فروش ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب، به مبلغ ۱۹۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۴۹هزار و ۸۳۲ ریال پایان دادند.

قدس آنلاین: به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، ایوب دهقانکار، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با پایان چهاردهمین طرح یارانه حمایتی از کتابفروشی‌ها با عنوان «تابستانه کتاب ۹۹» به بیان جزئیات فروش و میزان یارانه مصرفی استان‌ها و کتابفروشی‌های عضو این طرح پرداخت و گفت: ۵۰۸ هزار و ۸۸۱ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۸۳۲ ریال از سوی  ۱۲۶هزار و ۲۴ نفر خریداری شد.

دهقانکار با بیان این‌که برای اجرای «تابستانه کتاب ۹۹»، ۳۵ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد، گفت: این میزان یارانه، در مقایسه با طرح «بهارانه کتاب ۹۹» افزایش ۴۷درصدی داشته است. یارانه اختصاص‌یافته در استان تهران در این دوره از طرح، ۶ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال بوده که در مقایسه با طرح قبلی، ۴۸درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در این دوره، ۲۹ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال یارانه به سایر استان‌ها (به غیر از تهران) اختصاص داده شده است.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به یارانه مصرفی استان‌ها گفت: در «بهارانه کتاب ۹۹»، ۲۰ میلیارد و ۷۹۲ میلیون و ۳۰۶هزار و ۷۳۳ریال یارانه مصرف شده بود اما در تابستانه کتاب سال جاری این میزان یارانه با افزایش ۶۶درصدی به ۳۴ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۳۲۱هزار و ۹۴۶ریال رسید. همچنین، در «بهارانه کتاب ۹۹»، ۳ میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۸۲۸هزار و ۲۹۴ ریال یارانه در استان تهران مصرف شد اما این رقم در تابستانه کتاب ۹۹، با افزایش ۶۵درصدی به ۵میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ ریال رسید. در «بهارانه کتاب ۹۹»، سایر استان‌ها توانستند ۱۷میلیارد و ۳۴۵میلیون و ۴۷۸هزار و ۴۳۹ریال یارانه مصرف کنند اما در این دوره از طرح، با افزایش ۶۷درصدی یارانه مصرفی به ۲۸ میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۴۹۳هزار و ۶۶ ریال  در سایر استان‌ها رسیده است.

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته‌شده در طرح تابستانه کتاب ۹۹ در مقایسه با بهارانه کتاب ۹۹ گفت: در بهارانه کتاب، ۳۰۴هزار و ۲۴۹نسخه کتاب فروخته شد که در مقایسه با تابستانه کتاب این آمار با افزایش ۶۷درصدی به ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه رسیده است. در بهارانه کتاب ۴۶هزار و ۶۵۱ نسخه کتاب در تهران فروش رفت اما این میزان در «تابستانه کتاب» با افزایش ۵۶درصدی در تهران به ۷۲هزار و ۶۱۴ نسخه کتاب رسید. در «بهارانه کتاب» در سایر استان‌ها، ۲۵۷هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب فروخته شد اما در «تابستانه کتاب ۹۹» این رقم با افزایش ۶۹درصدی به ۴۳۶هزار و ۲۶۷ نسخه کتاب رسید.

او اظهار کرد: تعداد خریداران کتاب در تابستانه کتاب ۹۹، با ۱۶درصد افزایش نسبت به بهارانه کتاب ۹۹ از ۱۰۸هزار و ۲۵۸ خریدار به ۱۲۶هزار و ۲۴ خریدار رسید. در «بهارانه کتاب»، ۱۷هزار و ۹۱۵ خریدار در تهران کتاب خریدند اما در «تابستانه کتاب» در تهران ۲۰هزار و ۸۵۵ نفر کتاب خریدند که ۱۶درصد افزایش را در تعداد خریداران کتاب شاهد هستیم. در «بهارانه» کتاب در سایر استان‌ها نیز ۹۰هزار و ۳۴۳ خریدار، کتاب خریدند اما در «تابستانه کتاب»، شاهد  مشارکت ۱۰۵هزار و ۱۶۹ خریدار بودیم.

دهقانکار با اشاره به تعداد کتاب‌های فروخته‌شده در طرح «تابستانه کتاب ۹۹» و مقایسه آن با طرح «بهارانه کتاب ۹۹» اظهار کرد: در «بهارانه کتاب»، ۳۰۴هزار و ۲۴۹ نسخه کتاب به فروش رسید که این آمار در مقایسه با «تابستانه کتاب» ۹۹با افزایش ۶۷درصدی به ۵۰۸هزار و ۸۸۱ نسخه رسیده است. همچنین «بهارانه کتاب» در تهران توانست ۴۶هزار و ۶۵۱ نسخه کتاب بفروشد اما در «تابستانه کتاب» با افزایش ۵۶درصدی به ۷۲هزار و ۶۱۴ نسخه رسید. همچنین در «بهارانه کتاب» در سایر استان‌ها، کتابفروشی‌ها توانستند ۲۵۷هزار و ۵۹۸ نسخه کتاب بفروشند اما این رقم در تابستانه ۹۹ با ۶۹درصد افزایش به ۴۳۶هزار و ۲۶۷ نسخه رسید.

او با اشاره به میزان استقبال کتابفروشی‌ها در طرح «تابستانه کتاب۹۹»، گفت: ۷۷۳ کتاب‌فروشی از سراسر کشور، در «تابستانه کتاب» ۹۹ فعالیت داشتند که در مقایسه با طرح «بهارانه کتاب ۹۹»، افزایش ۱۶درصدی را تجربه کرده است. همچنین در این دوره از تعداد کل کتابفروشی‌های عضو طرح، ۶۵۴ کتابفروشی در استان‌هایی به جز تهران قرار داشتند که در قیاس با طرح «بهارانه کتاب»، ۱۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران بیان کرد: بین ۳۱ استان‌ شرکت‌کننده در طرح «تابستانه کتاب ۹۹»، استان تهران با  ۱۱۹ کتاب‌فروشی در صدر قرار دارد و پس از آن استان اصفهان با ۸۵  کتابفروشی و خراسان رضوی با ۷۷ کتابفروشی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین قم با ۶۶ کتابفروشی، ‌کردستان با ۴۴ کتابفروشی و فارس با ۴۳کتابفروشی، آذربایجان شرقی با ۳۸ کتابفروشی، گیلان با ۲۶ کتابفروشی، مازندران با ۲۶ کتابفروشی  و کرمان با ۲۵ کتابفروشی به عنوان استان‌های دارای بیشترین کتابفروشی عضو طرح «تابستانه کتاب ۹۹» شناخته شدند.

دهقانکار با بیان این‌که در این طرح، استان تهران، با ۳۱ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۵۷۷هزار و ۹۱۳ ریال فروش توانست بیشترین میزان فروش کتاب را به خود اختصاص دهد، گفت: استان تهران توانست در این دوره سهم ۱۶درصدی از کل فروش را از آن خود کند. دومین استانی که بیشترین مبلغ کل فروش را از آن خود کرد استان اصفهان است که با فروش ۲۴ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۵۹۷هزار و ۲۱۸ ریال سهم ۱۲درصدی از فروش کتاب را به نام خود ثبت کرده است. همچنین خراسان رضوی با فروش ۱۹میلیارد و ۱۱ میلیون و ۱۲هزار و ۹۵ ریال در جایگاه سوم قرار گرفته است.

او ادامه داد: در این طرح، استان تهران توانست با ۷۲هزار و ۴۱۷ نسخه کتاب و سهم ۱۴درصدی از کل فروش کتاب‌ها، در صدر پرفروش‌ترین استان بر اساس آمار تعداد کتاب‌های فروخته‌شده  قرار بگیرد و استان خراسان رضوی با فروش ۵۴هزار و ۳۳۵ نسخه کتاب و سهم ۱۱درصدی کل فروش، رتبه دوم پرفروش‌ترین استان‌ها براساس تعداد کتاب را به خود اختصاص داد. همچنین، استان اصفهان با فروش ۵۳ هزار و ۱۳۵ نسخه کتاب و سهم  ۱۰درصدی کل فروش، رتبه سوم طرح تابستانه کتاب ۹۹ در این بخش را از آن خود کرد.

دهقانکار درباره استان‌هایی که بیشترین مصرف یارانه را در «تابستانه کتاب» داشتند، گفت: ۶ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال یارانه به استان تهران تعلق گرفت که از این میزان ۵ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۸۲۸هزار و ۸۸۰ ریال آن مصرف شد و به استان اصفهان، ۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال یارانه اختصاص پیدا کرد که از این مبلغ، این استان در بازه زمانی اجرای طرح، ۴ میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۲۸۸هزار و ۶۱۴ ریال آن را مصرف کرد. خراسان رضوی از دیگر استان‌هایی است که بیشترین مصرف یارانه را در طرح «تابستانه کتاب» به خود اختصاص داد. این استان از ۳ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال یارانه موفق شد ۳ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۱۸۱هزار و ۷۱۴ ریال آن را مصرف کند.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: استان تهران با ۲۰هزار و ۸۵۵ خریدار کتاب توانست ۱۷درصد از کل خریداران کتاب را به نام خود ثبت کند. همچنین، ۱۳هزار و ۶۷۵ خریدار اصفهانی با مراجعه به کتابفروشی‌های عضو طرح «تابستانه کتاب» توانستند سهم ۱۱درصدی از کل خریداران کتاب را به این استان اختصاص دهند. خراسان رضوی نیز با ۱۲هزار و ۶۱۲ خریدار کتاب و سهم ۱۰درصدی از کل خریداران در جایگاه سوم بیشترین خریدار کتاب در  طرح تابستانه کتاب ۹۹ قرار گرفت.

او درباره استقبال کتابفروشی‌های دارای فروش بیشتر در طرح «تابستانه کتاب ۹۹»  نیز گفت: کتابفروشی‌های کتاب فرازمند از رشت، پاتوق کتاب شیراز ، دنیای کتاب از قم، کلبه کتاب از جهرم، شهر کتاب مشهد، پاتوق کتاب اراک، کتاب شرق از اهواز، شهر کتاب اصفهان شعبه چهار باغ بالا، پاتوق کتاب شهرکرد و کتاب آبان از مشهد جزو ۱۰ کتابفروشی پرفروش این دوره از طرح بودند.

طرح «تابستانه کتاب ۹۹» با شعار «کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم» از ۱۸ تا ۳۰ مرداد در کتابفروشی‌های عضو این طرح در سراسر کشور اجرا شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.