دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵

محکومیت یک جاعل به نوشتن «آیا نمی‌دانید که خداوند می‌بیند»

پرونده

عقیل رحمانی: فردی که برای اجاره یک واحد مسکونی از مدارک هویتی جعلی استفاده کرده بود، در شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام‌خمینی(ره) مشهد، محکوم شد 50 بار از روی معنی آیه 14 سوره مبارکه علق که اشاره دارد: «آیا نمی‌دانید که خداوند می‌بیند»، بنوسید.

اجاره خانه با هویت دیگری دردسر شد

در شرح این پرونده آمده است: آقای محسن.ق و خانم الهام.ش درخواستی تحت عنوان واخواهی نسبت به دادنامه غیابی مورخ 10/07/1399 را که به اتهام استفاده از مدرک سجلی دیگری به نام خود و اعلام هویت برخلاف واقع در حین تنظیم سند عادی به تحمل 91 روز حبس محکوم شده را مطرح، پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین پرونده در شعبه حاضر و شاکی پرونده از متهمان پرونده گذشت کرده و اعلام رضایت خودش را اعلام می‌نماید، علیهذا دادگاه با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشای رأی می‌نماید. قاضی «مجید شرقی‌شهری» رئیس شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام‌خمینی(ره) مشهد در این رأی اعلام می‌کند: در خصوص واخواهی آقای محسن.ق، فاقد سابقه مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت و خانم الهام. ش، نسبت به دادنامه در مورخ 10/07/1399 صادره از این شعبه که به موجب آن متهم اصلی به اتهام استفاده از هویت شاکی پرونده به جای خود برخلاف واقع در تنظیم سند استیجاری، به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده است.

دادگاه صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی پرونده، با توجه به اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده و سایر محتویات پرونده، دلیلی دال بر نقض رأی واخواهی مشاهده نمی‌کند.

 لکن با توجه به رضایت شاکی و اظهار ندامت متهم و فقدان سابقه مؤثر کیفری نامبرده، وی را مستحق تخفیف دانسته و با استناد به مستندات دادنامه صادره و ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری و اجازه حاصله از بند (الف) ماده 38 قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب 1392 و بند (ب) ماده 37 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 با تخفیف مجازات متهم پرونده را به 21 میلیون ریال جزای نقدی درجه 6 با تخفیف اعمال شده تأیید و اعلام می‌دارد.

200 بار تکرار «احترام به قانون احترام به حقوق خود و جامعه است»

در نهایت دادگاه با توجه به فقدان سابقه مؤثر کیفری متهم پرونده و پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده، مستنداً به مواد 42، 40، بند (ح) ماده 43 و 54، 52، 50، 47، 46 قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال 92 ،مجازات متهم پرونده را به مدت یک سال تعلیق می‌نماید.

 از سوی دیگر متهم پرونده مکلف است پس از قطعیت رأی صادره، نخست، عبارت «احترام به قانون احترام به حقوق خود و جامعه است» را 200 نوبت با دستخط شخصی خویش ظرف حداکثر یک هفته مرقوم بدارد و پس از آن نوشته مذکور را طی جزوه‌ای به واحد اجرای احکام کیفری ارائه نماید.

 دوم، معنای فارسی آیه 14 سوره مبارکه علق که خداوند متعال می‌فرمایند:«الم یعلم بان‌الله یری» را 50 بار مرقوم و در 10 سطر مفهوم آیه را مرقوم و آن را هم طی جزوه‌ای به واحد اجرای احکام کیفری ارائه نماید.

سوم، در مدت حداکثر 20روز چهار بیت شعر«فریاد کز غم تو فریادرس ندارم/ با که نفس برآرم، چون همنفس ندارم، گفتم که در غم تو یاری کنندم آخر/ چون یاریم کند کس، چون هیچ کس ندارم، ای دستگیر جانم، دستم تو گیرورنه/ کس دست من نگیرد، چون دسترس ندارم، گفتی به من رسی تو، گر ذره‌ای صبرت/ کی در رسم به گردت کان ذره بس ندارم» متعلق به عطار نیشابوری را 20 نوبت بازهم به خط خویش و در واحد محترم اجرای احکام موارد ذکر شده از نامبرده امتحان شفاهی اخذ شود.

 در مقابل متهم دو نوبت فرصت برای قبولی در امتحان را دارد. جزوه موارد اعلامی هم باید ضم پرونده شود.

قابل توضیح است در صورت خودداری محکوم از اجرای دستورهای دادگاه، وفق ماده 50 قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال 92 ، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه خواهد شد و در صورت تکرار، محکومیت تعلیقی لغو و مجازات اجرا می‌شود.

همچنین در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال 92 قرار تعلیق مذکور لغو و مجازات به اجرا درخواهد آمد. در پایان این رأی هم اعلام شده بود: رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.