بازار سیمان

کل اخبار:1

  • معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی ۱۳۹۹-۰۵-۲۷ ۱۱:۴۷

    گفتگوی قدس آنلاین با معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صمت استان :

    هیچ کمبودی در بازار سیمان خراسان رضوی نداریم

    معاون امور بازرگانی و توسعه سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: افت تولید سیمان امسال به عوامل متفاوتی مانند شیوع بیماری کرونا و عدم حضور کارگران در کارخانجات و بخشی از این مسائل هم به عدم صادارت سیمان به کشورهای همسایه در این چند ماهه اخیر مرتبط بوده است. ولی با این همه هیچ کمبودی در بازار سیمان بخصوص از یک برند مشخص نداریم.