تاثیر کرونا بر اقتصاد

کل اخبار:1

  • کرونا و اقتصاد ۱۳۹۹-۰۳-۰۳ ۰۹:۰۳

    نتایج یک تحقیق علمی نشان داد

    رشد اقتصادی ایران در اثر کرونا ممکن است به ۱۷- درصد برسد

    نتایج یک پژوهش با در نظر گرفتن اثرات شیوع بیماری کووید-۱۹ در ایران نشان می‌دهد که تولید با فرض ثبات سایر شرایط در بهترین سناریو دارای رشدی معادل ۴.۱۷- درصد خواهد بود. در بدترین سناریو رشد می‌تواند تا ۱۷.۵- درصد کاهش یابد.