جمعه وفاداری

کل اخبار:1

  • 1 ۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۰۸:۵۶

    زخمی شدن ۱۸۹ فلسطینی در جریان سرکوب تظاهرات روز جمعه

    دهها نفر از شهروندان فلسطینی روز جمعه در اثر حمله نظامیان ارتش صهیونیستی به شرکت کنندگان در تظاهرات جمعه وفاداری به تیم های پزشکی و رسانه ای که در راستای تظاهرات های حق بازگشت و لغو محاصره غزه صورت گرفت، در اثر اصابت گلوله مجروح و یا در اثر استنشاق گازهای سمی مسموم شدند.