رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

کل اخبار:6

 • دکتر رجب زاده ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۱۶:۱۳

  رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خراسان خبر داد:

   اجرای سند ملی مدیریت آلاینده های مواد غذایی ؛ منتظر تامین اعتبارات

  قمری

  رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: با توجه به اینکه هنوز اعتباراتی برای اجرای سند ملی مدیریت آلاینده های مواد غذایی تخصیص داده نشده، امیدواریم بتوانیم این سند را حداقل در خراسان اجرا کنیم.

 • رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۹-۰۶-۲۴ ۱۳:۰۹

  رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اعلام کرد:

  رشد ۱۰۰ درصدی درآمدزایی در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

  رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از رشد ۱۰۰ درصدی درآمد اختصاصی این موسسه در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

 • جهش تولید ۱۳۹۹-۰۳-۳۱ ۱۳:۰۹

  به منظور تحقق جهش تولید در صنعت غذا صورت گرفت:

  ارتقاء سطح آمادگی فناوری طرح های پژوهشی در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

  رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: به منظور تحقق جهش تولید در صنعت غذا، ارتقاء سطح آمادگی فناوری (TRL) طرح های پژوهشی در این مؤسسه صورت می گیرد.

 • رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۲:۲۸

  به منظور مبارزه با کرونا در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت

  تولید الکل از پسماند کارخانجات صنایع غذایی

  رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: این موسسه از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور به منظور بهره گیری از امکانات داخلی برای کنترل این بیماری، اقدام به تولید الکل از پسماند کارخانجات صنایع غذایی کرد

 • مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۹-۰۲-۰۲ ۱۳:۴۴

  در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛

  امکان افزایش صادرات محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری پلاسمای سرد

  معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خبر داد: افزایش صادرات محصولات کشاورزی از طریق کاهش بار میکروبی، باقیمانده سموم و آلودگی های ثانویه که به عنوان یکی از موانع مهم صادرات، با بکارگیری فناوری پلاسمای سرد محقق می شود.

 • رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۸-۰۷-۳۰ ۱۳:۱۲

  در نشست تخصصی جیره های غذایی در شرایط بحرانی عنوان شد

  غذا به اندازه سلاح اهمیت دارد

  رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: در شرایط بحرانی اصلی ترین مواردی که باید به آن توجه بشود آب و غذا است و در بسیاری از موارد جنگی غذا به اندازه سلاح اهمیت دارد