رییس کمیسیون عمران شورای شهر رشت

کل اخبار:1

  • شورای شهررشت-کمیسیون عمران ۱۳۹۷-۰۶-۲۰ ۱۰:۳۰

    رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا گیلان مطرح کرد

    احیای منظر شهری با ساماندهی و تنظیف زمین‌های رها شده در سطح شهر

    گیلان-رضا رسولی با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۱۰ قانون در سطح شهر گفت: این ماده قانونی در راستای احیای منظر و بهبود سیمای شهری و با اعمال دیدگاه شهرسازی و پاکیزگی بر نظافت و دیوار گذاری برای زمین های رها شده در بر اصلی شهر تاکید دارد.