سخنگوی مجلس

کل اخبار:1

  • اسدالله عباسی - کراپ‌شده ۱۳۹۸-۰۳-۲۱ ۱۶:۵۰

    قرعه کشی میان دبیران هیئت رئیسه پارلمان

    "عباسی" سخنگوی مجلس شد

    جایگاه سخنگویی مجلس با قرعه کشی میان دبیران هیئت رئیسه به اسد الله عباسی نماینده املش و رودبار رسید