سفر زیارتی

کل اخبار:1

  • عراق ۱۳۹۸-۰۷-۱۳ ۱۶:۰۵

    سفر زیارتی به عراق ( قسمت اول / احکام و آداب سفر )/نماهنگ

    1. رسول خدا (ص) فرمودند : نخست همسفر انتخاب کن ، بعد قدم در راه گذار « میزان الحکمه ، ج 5 ، ص 2484 2. امام صادق (ع) فرمودند : مسافرت خود را با صدقه آغاز کن و هر گاه خواستی بیرون برو زیرا با صدقه دادن سلامت سفرت را می‌خری « میزان الحکمه، ج 5 ص 2484 3. العروه الوثقی ، ج 2 ، کتاب الحج ، فی آدب السفر ، ص 411 4.همان ، ص 411