شوراي بين‌المللي موز‌ه‌ها

کل اخبار:1

  • بازدید  از موزه‌ ۱۳۹۶-۱۰-۰۶ ۱۳:۰۵

    موزه‌هایی با مردمان نو

    گرگان- موزه‌ها عضوی اصلی و حیاتی از جامعه، منظر فرهنگی و محیط طبیعی هستند. فناوری این امکان را فراهم می‌کند تا موزه‌ها بتوانند با چیزی به سادگی یک «هشتگ #» به فراتر از مخاطبان اصلی خود دست یابند.