مجوزخودورهای باربری

کل اخبار:1

  • مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد ۱۳۹۹-۰۷-۱۴ ۱۷:۳۰

    مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد:

    شهروندان به مجوز خودروهای باربری توجه کنند

    مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد گفت: شهروندان قبل از استفاده از خودروهای باری برای جابجایی وسایل خود، به مجوز راننده و خودرو توجه کنند.

type="text/javascript"> var head = document.getElementsByTagName("head")[0]; var script = document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.async=1; script.src = "https://s1.mediaad.org/serve/qudsonline.ir/loader.js" ; head.appendChild(script);