محمد حاتمی

کل اخبار:1

  • مدرسه ۱۴۰۰-۰۶-۲۳ ۱۱:۴۰

    هیچ راهی جز بازگشایی مدارس نداریم

    رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران گفت: اگر قرار است بودجه اضافه تری هزینه کنیم باید این کار بشود تا مدارس باز شود چون فردا باید هزینه بیشتری برای بهبود شرایط روانی بچه ها بدهیم.