ناوه گروه ارتش

کل اخبار:1

  • سیاست ۱۴۰۰-۰۶-۱۷ ۰۸:۰۵

    در حاشیه بازگشت ناوگروه ارتش از سفرتاریخی ۵۴ هزار کیلومتری

    رکورد زنی دریانوردان

    مهدی خالدی

    ناوگروه رزمی هفتادوپنجم نیروی دریایی ارتش، متشکل از ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران در اقدامی که از آن به بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین رویداد نظامی در عرصه دریایی جمهوری اسلامی نام برده می شود، پس از دریانوردی ۴۵ هزار کیلومتری و عبور از سه پهنه اقیانوسی (هند، آرام و اطلس)، روز گذشته به کشور بازگشت.