نگاه انتقادآميز يك عابر پياده

کل اخبار:1

  • شهر سنندج ۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۳:۴۶

    نگاه انتقادآمیز یک عابر پیاده به وضعیت عبور و مرور سنندج

    سنندج- حکایت شهر ما مثل قصه آن پادشاهی است که دستور داد از هر کور و شل و کچلی یک سکه مالیات بگیرند. گزمه‌ها به مردی می‌رسند که طاس بود و همین که جلو رفتند دیدند یک چشم هم ندارد و وقتی مرد پا به فرار گذاشت دیدند شل هم هست و گزمه‌های ذوق زده هم گفتند: نجنب که گنجی!