پیک نیک

کل اخبار:1

  • تصادف ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ ۱۵:۲۹

    پیک نیک، بیخ گوش خطر

    رقیه توسلی

    بعد از این همه سال جاده داری و اتومبیل سواری انگار هنوز نمی دانیم شرایط محل اُتراق، تنها به خوشی آب و هوا و منظره زیبا و خوشآمدی ما نیست و از مهمات توقف در یک مکان، حضور امنیت است.