پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۹

یادداشت

صدای اربعین

سینا واحد

 بگذار، امپراتور «لنین»، شاه شاهان «کمونیست‌های جهان» به جنگ مساجد برود و شهر «مسکو» را بی انجیل و بی قرآن و بی خدا بنامد! بگذار در جهان امپراتوری کمونیســتی آغاز قرن بیستم، همه مساجد را از صحنه خیابان‌ها و شهرها محو سازند و خدا را در کاخ کرملین بازداشت کنند!

سیناواحد/

بگذار، امپراتور «لنین»، شاه شاهان «کمونیست‌های جهان» به جنگ مساجد برود و شهر «مسکو» را بی انجیل و بی قرآن و بی خدا بنامد! بگذار در جهان امپراتوری کمونیســتی آغاز قرن بیستم، همه مساجد را از صحنه خیابان‌ها و شهرها محو سازند و خدا را در کاخ کرملین بازداشت کنند!

 بگذار «گورباچف» هشــدار درخشــنده امام جماران را ببیند اما چشمهایش را آنگونه به بندد که گویی هرگز ندیده است. امروز، بزرگترین لحظه زیبای نگریســتن به پشت سر تاریخ و نیز فردای تاریخ اســت.

تنها و تنها بدین خاطر که تاریخ کربلا خود را به بالاترین نقطه در میان زمین و آســمان تاریخی خاورمیانه برده و همه حجم احساس ارتباطات انسانی را فتح کرده اســت و همچنان آن نامه سرگشاده درخشنده پرهشدار به انسان و تاریخ خاورمیانه و امپراتوران کاخ‌نشــینش و به امپراتوری جهانی تمدن «لیبرال دموکراســی» هر روز و هر ســاعت و هر لحظه، دارد کلمه «هشدار» را ارسال و پیام کلمه «حســین: را منتشر می‌کند و به همه فیلسوفان و جامعه‌شناسان و روانشناسان و به همه پژوهندگان تکامل جامعه انسانی اعلام می‌دارد که چرخه حرکت تاریخی «تمدن بی خدا» و «تمدن بی ولایت» به پایان عمر خویش نزدیک شــده است و سرنوشــت امپراتوری «تمدن لیبرال دموکراسی» همچنان شبیه امپراتوری «تمدن کمونیستی» خواهد بود.

نمایش تاریخی حیرت‌انگیز و اعجاب‌آور »پیاده‌روندگان اربعین» نه تنها قدرت‌نمایی کلمه قدسی «حسین» است؛ بلکه، نشــانه آشکار و فرحبخشی است از یک «تحول» و «زیر و رو شدن» نظام ارزشی باطن انسان‌های معاصر و دسترســی به رغبت‌ها و دوستداشتن‌هایی که همه جنبه‌های حیات مادی و غیرعادی جوامع انسانی را دچار دگرگونی کند.

 آری، اگر «دعوتنامه» «امام انقلاب حســینی ایران»، یک بار برای گورباچف فرستاده شد و او فرصت تاریخی بیدار شدن را از دست داد و فروپاشی امپراتوری را تماشــا کرد، دعوتنامه اربعین، چند ســالی اســت که برای همه امپراتوران دانشگاهی و اقتصادی و سرمایهای و نیز امپراتوران سیاسی تمدن بی خدا منتشر و فرستاده میشود تا به سوی «حسین» چشم بگشایند و همه رغبت‌ها و غرورها و پرستش‌های بی‌آسمان و بی‌آینده را رها کنند و خود و ملتشان را از رسیدن به ایستگاه سقوط حتمی تمدن نجات دهند.

 آری... کلمه «حسین» و صدای قدرتمندانه «اربعین» صدای پای تاریخ جدید بشر است. صدای پای تمدن جدید معناگرای جامعه انسانی است.

و اینک این صدای کوبنده و قدرتمندانه و شکوهمندانه اربعین است که در آسمان جهان طنین‌انداز شده و در هر طلوع سحرآمیز و غروب رنگ‌های جاودانه، می‌گوید که «حسین» خواهد آمد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.