کلیدها ایستگاه

کل اخبار:14

 • علی محمد مؤدب ۱۳۹۸-۰۸-۰۲ ۱۳:۴۲

  یادداشت/

  «شهربانو» حماسه آدم‌های معمولی

  علی محمد مؤدب

  ایــن روزهــا که همــه از آدم‌هــای خــاص حــرف می‌زنند، ما آدمهای معمولی نیــاز بــه دســتگیره‌هایی داریم تــا پنجــره‌ای رو به دنیای خودمــان باز کنیم و زندگی‌مان را که زیبا و خاص هم هست درست ببینیم، تا بتوانیم دوام بیاوریم و ادامه بدهیم.

 • علی محمد مؤدب ۱۳۹۸-۰۷-۲۸ ۰۱:۳۹

  یادداشت/

  سعدی ِ خوانی امروزی

  در وضعیت امروز، جامعه ما بیش از هر چیز محتاج مهربانی است. از درون خانه هر کدام از ما دیگری را به تهمتی می‌رانیم و از بیرون برخی چون روح الله زم و مســیح علی‌نژاد به طور رسمی تحت الحمایه بیگانگان شده‌اند تا میان ما به هر بهانه‌ای اختلاف بیفکنند.

 •   علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۵-۰۶ ۱۰:۲۶

  یادداشت

  با هم دعوا کنید!

  علی محمد مؤدب

   ســال‌ها پیش زمانی که خودم هنوز ازدواج نکــرده بودم، زوجی در دوران عقد و نامزدی با هم چنان درگیر شده بودند که کارشان داشت به جاهای باریک می‌کشــید و هر دو در محیط‌های خانوادگی، کاری و دوستی مدام مشــغول درددل یا به عبارت دیگر یارگیری بودنــد و هر لحظه به طلاق نزدیکتر می‌شدند ضمن این کار، این دو نفر اعتبار و هویت همدیگر را هم تخریب می‌کردند و روز به روز بیشتر از پیش به دشمنان جدی هم تبدیل می‌شدند.

 •   علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۴-۳۰ ۰۸:۵۳

  کلیدها

  خطر منت‌گذاری

  علی محمد مؤدب

  در روایت تاریخ انقلاب و دفاع مقدس اگر شور و شادی و حماسه رنگ غالب روایت نباشد، اتفاقی ساده اما مهیب رخ می‌دهد.

 •   علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۴-۲۲ ۰۹:۵۶

  یادداشت/

  انسان، آزمون و داوری

   )کسی کو آزمود، آنگاه پیوست/نباید بعد از آن خاییدنش دست/چو پیوندی و آنگاه آزمایی/ ز حیرت دست خود بسیار خایی/دل عاشق سکونت پیشه باید/عزیمت را نخســت اندیشه باید) این بیت های زیبا و روان از اوحدی مراغه ای حاوی نکته ای اســت که هنوز هم در زندگی بسیاری از ما مغفول است و بسیاری از پیچش ها و بحران های زندگی مردم ما به خاطر همین نکته است.

 •   علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۴-۱۹ ۰۸:۵۱

  قدرت و ضعف، بودن و نبودن!

  علی محمد مؤدب

  قدرتی که اعمال نشود نابود می‌شود. فرض کنید یک بدن سالم از ظرفیت‌های حرکتی خود استفاده نکند به مرور همین بدن سالم رو به ضعف خواهد گذاشت و دچار بیماری و بحران خواهد شد. به نظر کمی عجیب می‌آید ولی واقعیت همین است.

 • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۳-۱۸ ۱۰:۰۲

  یادداشت/

  بازی های جمعی و رشد شخصیتی

  علی محمد مؤدب

   در روایات تأکید شده به کودکانتان شنا، سوارکاری و تیراندازی بیاموزید، طبعاً این سه ورزش بسیار به کار انسان در هر دورانی می‌آیند و جزو مفیدترین ورزشها هستند.

 • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۲-۲۶ ۱۰:۳۴

  کلیدها

  مردود شدن در امتحان‌های دیگران

  دنیا بودنِ دنیا به این است که آدم را از کار اصلی‌اش باز دارد. ما مأمور به خودمانیم و موظفیم این «خود» را مراقبت کنیم تا رشد کند و بشود آنچه باید بشود. ولی دنیا هزار و یک مسئله و مشغله پیش می‌آورد تا آدم از خودش غافل شود.

 • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۲-۲۳ ۰۸:۳۷

  کلیدها

  درهای بازِ ترجمه کتاب

  علی محمد مودب

  «... و در اثنای آن به سمع او رسانیدند که در خزاین ملوک هند کتابیست که از زبان مرغان و بهایم و وحوش و طیور و حشرات جمع کرده‌اند و پادشاهان را در سیاست رعیت و بسط عدل و رأفت و قمع خصمان و قهر دشمنان، بدان حاجت باشد و آن را عمده هر نیکی و سرمایه هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هر حکمت می‌شناسند و چنان که ملوک را از آن فواید تواند بود اوساط مردمان را هم منافع حاصل تواند شد و آن را کتاب کلیله ودمنه خوانند».

 • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۲-۱۶ ۰۸:۵۵

  یادداشت

  دور شدن یا نزدیک شدن؟

  علی محمد مؤدب

  هنر شما چیست؟ آدم‌ها دو کار اصلی بلدند، یکی دور شدن، غریبی کردن و دور کردن و دیگری نزدیک شدن، ایجاد الفت و قرابت. هر کسی به یکی از این دو کار سرگرم است و قوام و دوام اجتماعات بشری به همین دو کار است.

 • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۲-۱۴ ۱۴:۱۵

  کلیدها

  درباره فروختن

  من می‌فروشم پس هستم، انسان امروز را غرب این طور تعریف کرده است و نویسنده برند ما هم در این طرف عالم همین است. البته که فروختن بد نیست و پرفروش بودن فحش نیست، ولی اینکه تعریف آدم از عالم این باشد که من می‌فروشم پس هستم امر تازه‌ای است.

 • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۲-۱۲ ۱۱:۲۲

  کلیدها

  نیاز ما به آموزش ارتباطات اجتماعی

  مهم‌ترین تهدید هر اجتماعی مشکلات ارتباطی است. اینکه ما بلد نیستیم حرف بزنیم به ظاهر چیز ساده‌ای است، ولی همین موضوع ساده یکی از مهم‌ترین بحران‌های بشری است.

 • مستند بانو ۱۳۹۸-۰۲-۱۲ ۱۱:۱۲

  نقد جیبی

  سلام بر بانو

  سلام بر «بانو» و تبریک به نسل جوان و گروهی که جمع شدند و تعاون کردند و چنین فیلم درخشانی را ساختند.

 • علی محمد مودب ۱۳۹۸-۰۲-۰۹ ۱۰:۲۰

  کلیدها

  ساختن یا ویران کردن؟

  آن‌ها که اهل کاری هستند از کار نمی‌ترسند اما از نااهلان می‌ترسند. ترس نه از آن نوع ترسی که گمان کنید آدم از دشمن خویش دارد که این ترس بیشتر اضطراب است و نگرانی.