همه‌ی خبرهای امروز
 • اصغر زارعی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۱۰:۰۹

  یادداشت/

  عملیات احتمالی ترکیه در شمال سوریه؛ علل و پیامدها

  اصغر زارعی، تحلیلگر مسائل منطقه

  «از آسمان و زمین به شبه نظامیان کرد شمال سوریه حمله خواهیم کرد»؛ این آخرین و البته عریان ترین تهدید از زبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد نزدیک بودن آغاز ماجراجویی دیگری از سوی آنکارا در شمال سوریه به بهانه مقابله با گروه‌های کرد است؛ اقدامی که می‌تواند منطقه پرآشوب خاورمیانه را وارد دوره دیگری از منازعه و تنش کند.

 • احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۲۲

  یادداشت/

  ما و سلاطین یارانه‌های پنهان

  احسان سلطانی/پژوهشگر اقتصادی

   دولــت دوازدهم و مجلس دهم در یکی دو ســال پایانــی عمر خود، حذف یارانه‌های پنهان، هدایت درســت یارانه نقدی به سمت طبقات «فرودست» جامعه، حذف مرفهــان از دریافت یارانه نقدی و اصــاح قیمت حامل‌های انرژی را بــا جدیت پیگیری می‌کنند.

 • سید کمیل طبیبی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۱۵

  یادداشت/

  بازارنشناسی رایزنان اقتصادی!

  سید کمیل طیبی اقتصاددان

  متخصص بازرگانی و تجــاری بودن الزام اصلــی رایزن اقتصــادی اســت؛ رایزنی حرفه‌ای نامیده میشــود کــه علاوه بر تخصص و مهارت کامل در حوزه بازرگانی و تجاری، آگاهی نسبی به بازارهای جهانی و تقاضای متفاوت کشورهای هدف داشته باشــد.