همه‌ی خبرهای امروز
  • مهدی فضائلی ۱۳۹۸-۰۷-۱۷ ۰۸:۱۳

    یادداشت

    زبون خصم نمی‌شویم

    مهدی فضائلی

     رویکرد فرامرزی که بــه حضور منطقه‌ای ایران انجامیده اســت، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان حضرت امــام(ره) آغــاز شــد و حضــرت آیت‌الله خامنه‌ای نیــز از همان ابتــدا در این باره نقش بســیار مهمی را ایفا نمودند، از جمله اینکه حضرت امام ایشان را به عنوان رابط با حزب‌الله لبنان تعیین کردند.