۶ درصد شرکت‌های دانش بنیان کشور در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

«فرهنگ کارمندی» آفت پیشرفت جامعه نخبگانی

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با بیان این مطلب به خبرنگارما گفت: خراسان رضوی به لحاظ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان پس از تهران و اصفهان در جایگاه سوم قرارگرفته است. به طور کلی ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران متمرکز بوده و سهم اصفهان نیز به حدود ۹ درصد می‌رسد.

دکتررضا قنبری افزود: اوایل تابستان سال ۹۶ به طورتقریبی، ۱۶۰ شرکت دانش‌بنیان در استان فعالیت داشت که این رقم در حال حاضر به بیش از ۲۳۰ شرکت رسیده است؛ بنابراین شاهد رشد ۳۰ درصدی فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

 معیار اصلی دراثرگذاری محصولات دانش‌بنیان

قنبری تأکید کرد: به طور کلی اصطلاح شرکت دانش‌بنیان چندان دقیق نیست چرا که در جهان بر محصولات دانش‌بنیان توجه می‌شود. به این ترتیب ممکن است زمانی مطابق فناوری‌های موجود، محصولی دانش‌بنیان تلقی شود اما با گذشت زمان، رشد تکنولوژی و پیشرفت دانش، دیگر دانش‌بنیان محسوب نشود. ازهمین رو معیار اصلی دراثرگذاری محصولات دانش‌بنیان را باید تأثیر آن بر رشد تولید ناخالص ملی به شمار آورد. همچنین باید به تغییر و بازتعریف مفهوم نخبگی پرداخت چرا که درحال حاضر تعریف ما از نخبگی بسیار معلومات محور است. در واقع چندان بر مقوله مهارت و قدرت حل مسئله متمرکز نیست.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر درپارک علم وفناوری حدود ۴۳۰۰ نفر فعال که ۸۵ درصد آن‌ها لیسانس به بالا هستند که این قضیه در رشد فعالیت‌های این حوزه قابل تأمل است. بخصوص آنکه در مراکز دانشگاهی استان خراسان رضوی همانند دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی با وجود تلاش‌هایی نظیر ایجاد کانون کارآفرینی، به تغییرمفهوم نخبگی توجه کرده‌اند.

رئیس پارک علم وفناوری خراسان رضوی با اشاره به اینکه با وجود قابلیت‌های علمی وفناوری‌های موجود، شرایط فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان دراین استان انتظارات ما را برآورده نمی‌کند، ادامه داد: مهم‌ترین عاملی که برسرراه رشد فعالیت نخبگان وحمایت جدی آن‌ها قرار دارد، فرهنگ کارمندی است چراکه اغلب تصورمی‌کنیم باید با فروش نفت ودیگر سرمایه‌های کشور به نخبگان کمک‌های اقتصادی کرد درحالی که با این نگرش تنها جمعیت کارمندی را افزایش می‌دهیم.

 بنابراین جدی‌ترین نقشی که نهادهای حمایتی می‌توانند از جامعه نخبگان داشته باشند این است که مانع گسترش بروکراسی‌های اداری شوند. همچنین نهادهای متولی از موازی‌کاری پرهیز کنند. به این ترتیب اگر ما مراکز رشد متعدد یا پارک‌های علم وفناوری گوناگونی داشته باشیم که درهمه آن‌ها فقط یکسری فناوری وفرایند تکراری انجام می‌شود، به زیان توسعه کشور و رشد دانش جامعه منجر می‌شود.

 گسترش مراکز تخصصی وحرفه‌ای

وی یادآور شد: ازهمین رو جا دارد به تقویت و گسترش مراکز تخصصی وحرفه‌ای بیندیشیم که بتوانند فرهنگ و تفکر توسعه‌ای را درجامعه پیش ببرند.

 رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی افزود: به هر روی درحال حاضر در پارک علم و فناوری به دنبال کمک به هسته‌های فناورانه هستیم تا به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند اما تحقق این قضیه نیاز به فضاهای فیزیکی دارد. حال آنکه درسطح شهرمشهد فضاهای بسیاری است که می‌توان دراختیار هسته‌های فناورانه قرار بگیرد، حتی می‌توان این فضاها را به گروه‌های یادشده اجاره داد.

قنبری گفت: در واقع بنابر مطالعات بین‌المللی مشخص شده که درعرصه گسترش علم وپژوهش، نیاز به حمایت‌های قانونی واقتصادی درجایگاه سوم وچهارم انتظارات نخبگان وکارآفرینان حوزه فناوری قرارمی‌گیرد و جدی ترین مطالبه تسهیل فضای کسب وکار است. این درحالی است که ما درعمل درایجاد شبکه‌سازی، تشکیل گروه‌ها ونهادهای تسهیلگر با کاستی‌هایی مواجه هستیم؛ بنابراین باید برای فعالیت نخبگان محیط واقعی باشد درحالی که اغلب افرادی که حتی تخصصی نسبت به نوآوری وجامعه نخبگی ندارند، تنها بر حمایت‌های غیرمنطقی از این افراد تمرکز کرده‌اند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.