۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵
کد خبر: 673547

یادداشت/

بازارنشناسی رایزنان اقتصادی!

سید کمیل طیبی اقتصاددان

متخصص بازرگانی و تجــاری بودن الزام اصلــی رایزن اقتصــادی اســت؛ رایزنی حرفه‌ای نامیده میشــود کــه علاوه بر تخصص و مهارت کامل در حوزه بازرگانی و تجاری، آگاهی نسبی به بازارهای جهانی و تقاضای متفاوت کشورهای هدف داشته باشــد.

قدس آنلاین:  متخصص بازرگانی و تجــاری بودن الزام اصلــی رایزن اقتصــادی اســت؛ رایزنی حرفه‌ای نامیده میشــود کــه علاوه بر تخصص و مهارت کامل در حوزه بازرگانی و تجاری، آگاهی نسبی به بازارهای جهانی و تقاضای متفاوت کشورهای هدف داشته باشــد؛ بنابراین انتخاب تاجــران فعال به عنــوان رایزنان اقتصادی کشــور با توجه به مهارت آنها در شناســایی بازار هدف، مؤلفه مهمــی در کمک به رونق صادرات و تجارت کشور به شــمار می‌رود.

مزیت مهمی که تجــار و بازرگانــان به عنوان رایزنان اقتصادی دارند شناخت کالاهای مورد نیاز کشــورها و خدماتی است که از طریق ارائه آن می‌توان اقتصاد و صادرات قابل قبولی را برای کشور به ارمغان آورد.

 بازاریابی بین‌المللی، شــاخصه مهمی در این میان به شــمار مــی‌رود؛ موضوعی کــه منتخبان غیرفعال تجاری دســتگاه دیپلماسی کشور فاقد آن هستند.

زمانی رایزن اقتصادی کشور مفید واقع میشود که به صــورت تخصصــی و حرفه‌ای بر فعالیت‌های تأثیرگذار اقتصادی در خارج از کشور و محصولات صادر شده غیرنفتی متناسب با نیاز کشورها اشراف کافی داشته باشد.

 قطعاً نقش وزارت خارجه دراین بین تقویت رایزنان اقتصادی و حمایت از آنها در خارج از کشــور است؛ متأسفانه دلیل مهمی که مانع تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور شده، توجه نداشتن وزارت خارجه به بعد تخصصی و حرفه‌ای انتخاب رایزنان بازرگانی است.

 شــرایط تحریمی عامل دیگــری بر عدم توفیق رایزنی اقتصادی به شــمار میرود؛ بی‌گمان در شــرایط تحریــم همانگونه که مناســبات علمی و فرهنگــی هم تا حدی تحت تأثیر قرار میگیرد، ارتباطات اقتصادی نیز با چالش‌هایی مواجه میشود؛ بنابراین در این میان تقویت ارکان بخش خصوصی تجاری و بازرگانی از سوی دولت بــرای بازاریابی جهانی بهتــر و برقراری ارتباط‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات فنی و تکنولوژیکــی بین بخش‌های خصوصی کشــورها عامل مهمی در ارتقای وضعیت اقتصادی و همکاری‌های فناورانه و رونق بازار می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.