چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰

معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به قدس آنلاین:

با تصویب و پذیرش مشروط FATF به لغو تحریم ها موافق نیستیم/ نباید منافع کشور را به رفتا روئسای جمهور آمریکا گره بزنیم

خبرنگار: آرش خلیلخانه

نظر شما