با توجه به آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، هر سه شاخص نیروی کار استان اردبیل (نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال) در تابستان سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است.

روند کاهشی شاخص‌های نیروی کار اردبیل در تابستان ۱۴۰۰/ نرخ بیکاری اردبیل در چه جایگاهی است؟

به گزارش قدس آنلاین، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از نیروی کار در تابستان سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده و نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در آن به طور تفکیک شده مشخص شده است.

براساس نتایج به دست آمده، جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر کل کشور در تابستان ۱۴۰۰ با افزایش ۷۰۹ هزار و ۱۱۹ نفری نسبت به فصل مشابه در سال ۹۹ به رقم ۶۲ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۲۲ نفر رسیده است.

رتبه ۴ اردبیل در نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور در تابستان سال ۱۴۰۰، ۴۱.۱ درصد و به تعداد ۲۵ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۶ نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ به میزان ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این آمار بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی با ۴۸.۵ درصد مربوط به استان یزد و پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳۳.۴ درصد است.

استان اردبیل نیز با نرخ مشارکت اقتصادی  ۴۵.۸ درصدی در رتبه ۴ کشور قرار دارد. نرخ مشارکت اقتصادی استان اردبیل در تابستان سال ۹۹، ۴۶.۶ درصد بوده که این امر نشان از کاهش ۰.۸ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی استان اردبیل در تابستان سال ۱۴۰۰ داشته است.

کاهش نسبت اشتغال استان اردبیل

بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر کشور نشان می‌دهد که ۳۷.۲ درصد به تعداد ۲۳ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۸۰ نفر از کل جمعیت فعال کشور شاغل بوده‌اند که نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ به میزان ۰.۶ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمار به دست آمده استان اردبیل  با نسبت اشتغال ۴۲.۹ درصدی در رتبه دوم از این حیث قرار دارد. اما این شاخص در استان اردبیل نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ کاهش ۰.۵ درصدی داشته است و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۷ درصد کمترین نسبت اشتغال را دارد.

رتبه ۲۹ اردبیل در نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۰

وضعیت نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور نشان‌ می‌دهد که در تابستان سال ۱۴۰۰ با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ به میزان ۹.۶ درصد رسیده که طبق این آمار تعداد ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۸۶ نفر از تعداد کل جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند.

بالاترین نرخ بیکاری با ۱۸.۲ درصد مربوط به استان هرمزگان و پایین‌ترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان قزوین با ۶.۲ درصد بوده و استان اردبیل نیز با ۶.۴ درصد در رتبه ۲۹ قرار دارد. این در حالیست که نرخ بیکاری استان اردبیل در تابستان سال گذشته، ۶.۹ درصد بوده است به عبارتی نرخ بیکاری استان اردبیل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

طبق آمار منتشر شده سهم اشتغال کشور در بخش کشاورزی ۱۷.۴ درصد، بخش خدمات ۴۸.۸ درصد و بخش صنعت ۳۳.۸ درصد بوده است.

کاهش نرخ بیکاری در سطح جامعه ملموس نیست

یکی از شهروندان اردبیلی بیان کرد: کاهش نرخ بیکاری استان اردبیل در تابستان سال جاری در سطح جامعه ملموس نبوده، در حالی‌که شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل سبب بیکاری بسیاری از افراد شده و از این رو کاهش نرخ بیکاری در چنین وضعیتی دور از انتظار بوده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و مشکلاتی که به دلیل تحریم های ظالمانه علیه کشور و هم چنین فشار مضاعف اقتصادی وارد شده به جامعه و تعطیلی برخی از اصناف و مشاغل در اثر شیوع ویروس کرونا در جامعه ارایه آماری که نشان از کاهش نرخ بیکاری در چنین وضعیتی باشد دور از انتظار بوده و به هیچ عنوان در بطن جامعه ملموس نیست و همین امر سبب تعجب اذهان عمومی در خصوص آمار اعلامی شده و سوال بزرگی را در خصوص چگونگی اعلام این آمار ایجاد کرده است.

اما از طرفی باید توجه کرد که در این آمار هر سه شاخص نیروی کار استان اردبیل در تابستان سال جاری روند کاهشی داشته است و به همین دلیل برای تحلیل کارشناسی موضوع برای اطلاع دقیق ازنحوه محاسبه نرخ بیکاری اعلامی در این آمار به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی استان اردبیل رفتیم.

کاهش نرخ بیکاری ناشی از ایجاد اشتغال نیست

محمد حسن زاده، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص سوال موجود در خصوص نرخ بیکاری اعلامی از سوی مرکز آمار ایران اظهار کرد: برای درک صحیح موضوع و اطلاع دقیق از نحوه آمار اعلامی در این گزارش بهتر است در ابتدا با تعاریف هم چون نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال و نرخ بیکاری اعلامی آشنایی داشته باشیم.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارتست‌از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار، به عبارت ساده‌تر نرخ مشارکت اقتصادی به ما نشان می‌دهد که چه درصدی از جمعیت مشمول سن کاری از نظر اقتصادی فعال هستند یعنی چه تعداد از افرادی که می‌توانند کار کنند واقعا مشغول به کارند و یا حداقل به دنبال کار هستند، از طرف دیگر با توجه به این آمار می‌توان نرخ بیکاری را نیز به دست آورد یعنی نرخ مشارکت اقتصادی به ما نشان می‌دهد که چه درصدی از نیروی کار بیکار بوده یا به صورت فعالانه به دنبال کار هستند

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای درک بهتر این موضوع فرض کنید در منطقه ای هستید که در آن تعداد ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط سنی کار وجود دارد و ۵ میلیون نفر در حال حاضر مشغول کار بوده و ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز به صورت فعالانه به دنبال کار باشند در این صورت مجموعا ۵.۵ میلیون نفر فعال اقتصادی در چنین جامعه‌ای وجود خواهد داشت که در این شرایط نرخ مشارکت اقتصادی برابر با ۵۵ درصد خواهد بود و در کنار آن نرخ بیکاری نیز ۵ درصد است که شامل همان ۵۰۰ هزار نفر جویای کار است.

حسن زاده بیان کرد: حال با توجه به تعاریف بالا وقتی به آمار موجود در گزارش مرکز آمار ایران دقت کنیم متوجه می شویم که نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل در تابستان سال ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال گذشته با کاهش رو به رو بوده و طبق تعریف بیان شده پس تعداد افرادی که در جستجوی شغل بوده اند کاهش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد: در کنار آن نسبت اشتغال استان اردبیل نیز در این فصل از سال نسبت به تابستان سال گذشته کاهش  داشته و علاوه برآن که نرخ بیکاری استان در همین بازه با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به سال گذشته رو برو بوده است.

وی تشریح کرد: آمار اعلامی نشانگر آن است که با توجه به کاهش همزمان نسبت اشتغال و نرخ بیکاری در استان، کاهش نرخ بیکاری به سبب ایجاد اشتغال جدید نبوده و در واقع نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در جامعه اتفاق افتاده است که این موضوع یک امر طبیعی است و در صورت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری نیز به طبع کاهش خواهد یافت.

کاهش نرخ بیکاری نشان دهنده رونق کسب و کار جامعه نیست

فریبرز دهقان، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اظهار کرد: آمارگیری از نیروی کار مشتی از جامعه بوده و حدود ۱ درصد جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تناسب تعداد نمونه‌ها به کل استان یا کشور تعمیم داده می‌شود.

وی افزود: طبق آمار موجود در تابستان سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تعداد جمعیت فعال جامعه نسبت به فصل مشابه سال گذشته بوده ایم. یکی از مهم‌ترین دلایل آن شیوع بیماری کرونا در جامعه بوده که سبب تعطیلی برخی از کسب و کارها و بیکاری افراد شده و از این رو تاثیر زیادی بر روی نیروی کار در سطح جامعه داشته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل ادامه داد: اما همانطور که از تعریف نرخ مشارکت اقتصادی مشخص است، این شاخص شامل جمعیت فعال جامعه (افراد شاغل یا بیکار در جستجوی کار) می‌شود و از این‌رو افراد بیکاری که حتی به دنبال شغل نباشند در این بخش قرار نمی‌گیرند و در بخش جمعیت غیرفعال جامعه دسته بندی می‌شوند.

دهقان بیان کرد: از همین‌رو پایین آمدن نرخ بیکاری نشان‌دهنده رونق کسب و کار جامعه و رشد و توسعه در آن نیست و در تجزیه و تحلیل نیروی کار چند مورد اساسی هم‌چون نرخ بیکاری، نرخ اشتغال، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت فعال و نرخ بیکاری ۱۸ تا ۳۵ ساله و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند و در کنار آنها اشتغال ناقص نیز جزو شاخص‌های مهم بوده و طبق آن افرادی که در هفته کمتر از ۲۴ ساعت کار می‌کنند در این بخش قرار می‌گیرند و به‌همین دلیل صرف توجه کردن به نرخ بیکاری امری غیر کارشناسی بوده و باید تمامی شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

 طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و نسبت اشتغال استان اردبیل در تابستان سال ۱۴۰۰ نسبت به تابستان سال ۹۹ کاهش یافته است و گرچه در سالهای اخیر اقداماتی در راستای توسعه اشتغال در استان اردبیل انجام یافته اما طبق گفته کارشناسان و آمار موجود، کاهش نرخ بیکاری به سبب ایجاد اشتغال نبوده است.

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی کشور و استان اردبیل ایجاد اشتغال بوده از این‌رو مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر عملی‌تر نسبت به رفع معضل بیکاری در استان گام‌های محکم‌تری بردارند، امید است که مسؤولان استان اردبیل در سال جدید «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» با انجام اقدامات مناسب، عملیاتی‌تر و قابل لمس در سطح جامعه نسبت به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در استان اهتمام بیشتری داشته و در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان استان اردبیل گام‌های اساسی بردارند.

منبع: فارس

انتهای خبر/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.