چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۵

گفتگو

ادامه آموزش حضوری تابع تصمیمات ستاد کرونا

عباسپور، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش پرورش در گفت وگو با قدس آنلاین: - با توجه به وضعیت امیکرون در کشور، برای ادامه آموزش حضوری تابع تصمیم ستاد کرونا هستیم. - رسانه در ایجاد آرامش خانواده برای حضور بچه ها در مدرسه موثر است.

نظر شما