دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۳

تحریم هایی که سبب ایجاد جنگ جهانی دوم می شوند

این تحریم ها بر علیه روسیه، این کشور را به سمت جنگ جهانی سوم سوق خواهد داد.

جنگ روسیه

دکتر اسماعیل احمدی در صفحه شخصی خود نوشت:

با این جو رسانه ای در دنیا، روسیه اگر تا ۷۲ ساعت آینده کار اوکراین را تمام نکند؛ مستعد ضربه خوردن است.

نظر شما