یک کارشناس انرژی گفت: با تخلیه برخی از میادین موجود و نوسانات قیمت جهانی نفت، وابستگی به درآمدهای نفتی خطر قابل توجهی برای ثبات مالی کشور به همراه دارد. با اجازه دادن به بخش خصوصی برای توسعه میادین بلا استفاده، دولت‌ می‌تواند منابع درآمد جدیدی ایجاد کند و اتکای خود را به این بخش کاهش دهد.

دولت‌ می‌تواند با اجازه دادن به بخش خصوصی برای توسعه میادین بلا استفاده منابع درآمد جدیدی ایجاد کند

فرشاد جامع کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین بلااستفاده نفت و گاز در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه بر اهمیت شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز و پتانسیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین بلااستفاده نفت و گاز تاکید دارد. این استراتژی‌ می‌تواند منجر به هجوم منابع به سمت این بخش شود. از مزایای کلیدی حذف انحصار استخراج از میادین گاز و نفت‌ می‌توان به افزایش رقابت پذیری صنعت نفت و گاز، توسعه بازارهای صادراتی ایران، تنوع بخشیدن به منابع فروش، افزایش بهره وری و ظرفیت تولید و استخراج نفت و گاز و توسعه بازارهای صادراتی ایران اشاره کرد. از یک سو دولت از افزایش درآمد و رشد اقتصادی و از سوی دیگر بخش خصوصی از فرصت‌های جدید سرمایه گذاری و رشد صنعت نفت و گاز بهره مند خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز، رقابت پذیری این صنعت را افزایش‌ می‌دهد. در حال حاضر، توسعه میادین نفت و گاز تا حد زیادی توسط شرکت‌های دولتی کنترل‌ می‌شود که رقابت در این بخش را محدود می‌کند. با اجازه دادن به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه میدان‌های بلااستفاده، رقابت افزایش‌ می‌یابد و منجر به فرآیندهای استخراج کارآمدتر و مقرون به صرفه تر می‌شود. این منجر به کاهش هزینه‌های استخراج و حتی ممکن است منجر به پیشرفت‌های تکنولوژیکی در صنعت شود. با افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های استخراج، صنعت نفت و گاز ایران موقعیت بهتری برای رقابت در بازارهای صادراتی و تنوع بخشیدن به منابع فروش خواهد داشت. در حال حاضر، ایران به شدت به چند بازار صادراتی کلیدی برای نفت و گاز خود متکی است که آن را در برابر تغییرات اقتصادی و سیاسی در آن کشورها آسیب پذیر می‌کند. با تنوع بخشیدن به منابع فروش، ایران‌ می‌تواند وابستگی خود را به کشورهای خاص کاهش دهد و تاثیر شوک‌های خارجی بر اقتصاد خود را به حداقل برساند.

این کارشناس انرژی در رابطه با ارتباط این موضوع با کمک به تداوم رشد اقتصادی بالا در کشور گفت: افزایش بهره وری و ظرفیت تولید و استخراج نفت و گاز ناشی از مشارکت بخش خصوصی نیز به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، اما به دلیل سرمایه گذاری محدود و توانایی‌های تکنولوژیکی، سطح تولید و استخراج آن به طور کامل بهینه نشده است. با اجازه دادن به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و معرفی فناوری‌های جدید، ایران‌ می‌تواند از پتانسیل کامل خود استفاده کند و تولید نفت و گاز خود را افزایش دهد. این نه تنها رشد اقتصادی را تقویت‌ می‌کند، بلکه از طریق افزایش صادرات نفت و گاز، درآمد بیشتری برای دولت ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز بلااستفاده، جریان‌های درآمدی جدیدی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر، دولت برای تامین بودجه سالانه خود به شدت به درآمدهای نفت و گاز متکی است. با این حال، با تخلیه برخی از میادین موجود و نوسانات قیمت جهانی نفت، این وابستگی خطر قابل توجهی برای ثبات مالی کشور به همراه دارد. با اجازه دادن به بخش خصوصی برای توسعه میادین بلا استفاده، دولت‌ می‌تواند منابع درآمد جدیدی ایجاد کند و اتکای خود را به یک بخش کاهش دهد. این امر پایه درآمد پایدارتری را فراهم‌ می‌کند و پایداری بودجه کشور را افزایش‌ می‌دهد.

وی در پایان گفت: شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز در ایران برای رشد و تنوع اقتصادی کشور حیاتی است. با اجازه دادن به مشارکت بخش خصوصی، صنعت رقابتی تر می‌شود و منجر به کاهش هزینه‌ها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و افزایش بهره وری‌ می‌شود. این امر توانایی ایران را برای رقابت در بازارهای صادراتی، تنوع بخشیدن به منابع فروش و افزایش درآمد نفت و گاز این کشور افزایش‌ می‌دهد. علاوه بر این، مشارکت بخش خصوصی جریان‌های درآمدی جدیدی را برای دولت ایجاد می‌کند و وابستگی آن را به یک بخش کاهش‌ می‌دهد و ثبات بودجه سالانه کشور را بهبود می‌بخشد. در مجموع شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز گامی ضروری به سوی اقتصاد ایرانی شکوفاتر و مقاوم تر است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.