کارشناس اقتصادی: استفاده استراتژیک از مشوق‌های مالیاتی هدفمند به عنوان ابزاری قدرتمند برای ایجاد انگیزه در کسب‌وکارها، جذب سرمایه‌گذاری و ترویج فعالیت‌های کارآفرینی عمل می‌کند که منجر به چشم‌انداز اقتصادی پویا و پویا می‌شود.

اصلاح مشوق‌های مالیاتی برای ترغیب سرمایه‌گذاری مردم در تولید در دستور کار دولت

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت به کارگیری حمایت‌های مالیاتی در جهت تحقق شعار سال به خبرنگار قدس گفت: مسیر تقویت مشارکت مردم در اقتصاد ذاتاً با استفاده از قدرت و سرمایه جمعی افراد در جهت هدایت بهره‌وری، نوآوری و رشد پایدار مرتبط است. در این زمینه، استفاده استراتژیک از مشوق‌های مالیاتی هدفمند به عنوان ابزاری قدرتمند برای ایجاد انگیزه در کسب‌وکارها، جذب سرمایه‌گذاری و ترویج فعالیت‌های کارآفرینی عمل می‌کند که منجر به چشم‌انداز اقتصادی پویا و پویا می‌شود. با اجرای اقدامات حمایتی مالیاتی جدید و متمرکز، دولت ایران می تواند پتانسیل سرمایه مردم را در جهت جهش تولید به کار ببند، سرمایه گذاری های مولد را تشویق کند و رشد اقتصادی کشور را با این سرمایه گاری هدفمند مردم در تولید را تحریک کند.

وی ادامه داد: علاوه بر کاهش مالیات تولید با تکیه بر اعطای مشوق های جدید مالیاتی به شرکت های مختلف، زمینه حمایت از حضور مردم در کسب و کارهای مولد و سرمایه گذاری در جهت جهش تولید فراهم شده است. همچنین اصلاح معافیت های مالیاتی موجود به نفع مشارکت بیشتر مردم در سرمایه گذاری مولد نیز در همین راستا بوده است.

محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت مادام العمر جدید تعریف شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گفت: اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های صادرات‌محور و مناطق آزاد در اصلاحات مالیاتی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بر قصد راهبردی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ترویج رشد صادرات محور و افزایش رقابت‌پذیری بخش صنعتی ایران در بازار جهانی تاکید دارد. با تشویق شرکت های صادرات محور مناطق آزاد در با رشد فروش سالانه 3 درصدی برای بهره مندی از معافیت های مادام العمر، به دنبال تحریک تولید صادرات محور، افزایش درآمدهای ارزی و تسریع توسعه صنعتی هستند.

وی ادامه داد: هدف از معافیت‌های مناطق آزاد ایجاد فضای سرمایه‌گذاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل تجارت و افزایش تولید صادرات محور در مناطق اقتصادی تعیین‌شده است. اصلاحات با ارائه مشوق‌های مالیاتی، انعطاف‌پذیری نظارتی و حمایت زیرساختی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و فعالیت‌های متمرکز بر صادرات را تشویق می‌کند و ایران را به عنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی می کند و بخش صنعتی بازتر، پویاتر و متنوع تر را تقویت می کند که پاسخگوی پویایی ها و فرصت های بازار بین المللی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای مشوق‌های مالیاتی جدید و متمرکز، دولت سیزدهم می‌تواند محیط مساعدی را برای مردم ایجاد کند تا سرمایه‌های خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، نوآوری و فعالیت‌های ارزش افزوده که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شوند، به کار گیرند. از همین رو باید سریعا لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس به تصویب برسد تا دولت با اصلاحات کلیدی در مسیر قوانین مالیاتی، بتواند با کاهش مالیات تولید و همچنین نظام حمایتی و مشوق‌های مالیاتی جدید تشویق‌کننده برای به کارگیری سرمایه مردم در جهت جهش تولید، به حمایت از تحقق شعار سال بپردازد.

گفتنی است، در کنار کاهش مالیات تولید، دولت با تکیه بر اعطای مشوق های جدید مالیاتی به شرکت های مختلف، زمینه حمایت از حضور مردم در کسب و کارهای مولد و سرمایه گذاری در جهت جهش تولید فراهم شده است. همچنین اصلاح معافیت های مالیاتی موجود به نفع مشارکت بیشتر مردم در سرمایه گذاری مولد نیز در همین راستا بوده است. با تشویق شرکت های صادرات محور مناطق آزاد در با رشد فروش سالانه 3 درصدی برای بهره مندی از معافیت های مادام العمر، به دنبال تحریک تولید صادرات محور، افزایش درآمدهای ارزی و تسریع توسعه صنعتی هستند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.