استاد اقتصاد دانشگاه اهواز: پترشیمی ها گاز را با قیمت کمینه و یارانه ای در اختیار دارند. دولت نگاه ویژه ای به این واحدهای صنعتی دارد، زیرا بخش قابل توجهی از ارز کشور را تأمین می کنند. عدم پرداخت بدهی واحدهای صنعتی بزرگ مانند پتروشیمی ها به دولت خیانت به ملت است.

تحمیل کسری بودجه به کشور توسط پتروشیمی‌ها با وجود رانت گازی خیانت به ملت است

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور هستند. این واحدها برای تولید نیاز به خوراک گاز دارند که با قیمت یارانه ای در اختیارشان قرار می گیرد. حتی برخی از کارشناسان، بر سودآوری صادرات گاز به جای فرآورده تأکید می کنند. آنان اذعان دارند، در شرایطی که پتروشیمی ها دچار خام فروشی هستند، بهتر است گاز را به صرت خام صادر کنیم.

با وجود نظر کارشناسان، دولت همچنان به حمایت از پتروشیمی ها می پردازد و به تأمین گاز یارانه ای برایشان اقدام می کند. بسیاری بر این عقیده اند که پتروشیمی ها باید قدردان دولت باشند و با عمل به وظیفه خود مبنی بر تسویه بدهی گازی شان، دولت را در انجام وظایفش یاری کنند.

عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت عواقبی به دنبال دارد. مهم ترین نتیجه اش این است که دولت نمی تواند به وظایف خود مبنی بر تبصره هدفمندی یارانه های انرژی عمل کند. بر اساس این تبصره دولت باید مصارف قطعی ای همچون یارانه نقدی، نان، دارو و توسعه صنعت نفت را تأمین کند.

فرآورده های پتروشیمی در شرایط تحریم نیز بازارهای فروش خودشان را دارند

از طرف دیگر، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت باعث بروز کسری بودجه می شود که می دانیم عواقب وخیمی به لحاظ تورم خواهد داشت. نظرات مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه اهواز را در خصوص لزوم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی در ادامه می خوانید.

افقه در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت تصریح کرد: این موضوع کمی تعجب برانگیز است. زیرا این واحدهای صنعتی جزو بنگاه های پرسود محسوب می شوند. به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی دارند و می توانند نسبت به پرداخت بدهی دولت اقدام کنند.

وی ادامه داد: فرآورده ها نسبت به مواد خام خاصیت تحریم پذیری کمتری دارند، بنابراین، واحدهای پتروشیمی در شرایط تحریم نیز به فروش محصولات شان در بازارهای بین المللی اقدام می کنند و سود می برند. با این شرایط، پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها کار سختی نیست.

پتروشیمی ها با وجود سودآوری نسبت به پرداخت بدهی گازی خود اهمال می کنند

این استاد اقتصاد دانشگاه اهواز خاطرنشان کرد: این که پتروشیمی ها با وجود سودآوری نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت اقدام نکرده اند، می تواند نشان دهنده چند واقعیت باشد. اولین موضوع می تواند این باشد که دولت از قدرت لازم برای ملزم کردن پتروشیمی ها به پرداخت بدهی گازی شان برخودردار نیست. بنابراین، نمی تواند آن ها را وادار کند که بدهی شان را بپردازند.

وی ادامه داد: واقعیت دیگر این است که پتروشیمی ها نسبت به انجام وظایف خود مبنی بر پرداخت دیون شان به دولت کم کاری دارند. از آنجائیکه آن ها قدرت چانه زنی بالایی دارند، بدهی گازی خود را پرداخت نمی کنند و برای کشور مشکل ساز شده اند.

این استاد اقتصاد دانشگاه اهواز توضیح داد: عدم پرداخت بدهی واحدهای صنعتی بزرگ مانند پتروشیمی ها به دولت در واقع به معنای خیانت به ملت است. زیرا وقتی دولت به درآمدهایش دسترسی نداشته باشد، کسری بودجه خواهد داشت و در ادامه مجبور می شود به استقراض از بانک مرکزی بپردازد. تمامی این روندها به معنی تورم است که در نهایت ضررش متوجه مردم می شود.

لزوم قطع گاز پتروشیمی ها و قطع پلکانی یارانه انرژی این واحدها برای تادیه دیون

وی ادامه داد: نیاز است دولت در مقابل پتروشیمی ها از قاطعیت برخوردار باشد. اعمال روش هایی مانند قطع گاز پتروشیمی ها و قطع پلکانی یارانه انرژی این واحدهای صنعتی می تواند در ملزم کردن آن ها به پرداخت دیون شان به دولت موثر باشد.

افقه گفت: پترشیمی ها گاز را با قیمت کمینه و یارانه ای در اختیار دارند. دولت نگاه ویژه ای به این واحدهای صنعتی دارد، زیرا بخش قابل توجهی از ارز کشور را تأمین می کنند. اگر قرار باشد این واحدهای بزرگ با ندادن بدهی گازی خود به دولت برای کشور مشکل ساز شوند، باید دولت با قاطعیت با آنها برخورد کند.

وی در پایان تأکید کرد: حل و فصل مشکل بدهی گازی پتروشیمی ها به مردم باید به سرعت صورت بگیرد. زیرا متضرر اصلی و نهایی مردم هستند که دولت نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.