اصفهان- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر جشنوارۀ تعهد و مسئولیت اجتماعی سلامت که از طرف وزارت بهداشت برای ارزیابی اظهارنامۀ ارسالی حوزۀ سلامت فولاد مبارکه به همراه جمعی از ارزیابان و کارشناسان این مجمع از فولاد مبارکه بازدید می‌کرد، در پایان ارزیابی عملکرد فولاد مبارکه در حوزۀ سلامت گفت: با توجه به ارزیابی‌های به عمل آمده باید اذعان داشت این شرکت در تمام حوزه ها به ویژه در بخش سلامت، یک سازمان متعالی است.

فولاد مبارکه در همۀ حوزه‌ها به ویژه در بخش سلامت، یک سازمان متعالی است

به گزارش قدس آنلاین ، به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، مطلبی در معرفی اظهارنامه سلامت گفت: موضوع سلامت به عنوان یک حق ملی و اجتماعی در جامعه مطرح است به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تأکید شده است. این در حالی است که بخش اعظمی از تأمین سلامت مردم در اجتماع در اختیار سایر دستگاه‌های خارج از حوزۀ سلامت است. ۷۵درصد از مؤلفه های مؤثر بر حوزه سلامت، مانند جاده، خودرو و موادغذایی در اختیار وزارت بهداشت نیستند اما بر سلامت مردم تأثیر دارند.
وی ادامه داد: در همین زمینه، وزارت بهداشت در راستای مأموریت خود که همانا تأمین سلامت مردم است، از دو سال قبل با همکاری سایر سازمانها، فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده است و با برپایی جشنواره‌ای در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و دبیرخانۀ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با عنوان «تعهد و مسئولیت اجتماعی سلامت» مشوق سازمان‌ها شده است تا در این خصوص مسئولیت پذیرتر و پاسخگو باشند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: اولین دورۀ این جشنواره در اسفندماه ۱۳۹۵ برگزار شد که بعد از فراخوانی، سازمانها اظهارنامه‌های خود را به این دبیرخانه ارسال کردند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ادامه، اظهارنامه‌ها در ۵ مرحله از سوی داوران ارزیابی شد. در این فرایند و در مرحلۀ ششم که سایت ویزیت است، مشخص می‌شود سازمان های حاضر در ارزیابی تا چه اندازه به مسئولیتهای خود پایبند و پاسخگو بوده‌اند. بعد از استخراج ارزیابی‌ها، در مراسم اختتامیۀ این جشنواره که در مجمع ملی سلامت کشور برگزار می‌شود، با حضور ریاست محترم جمهوری و وزیر بهداشت از سازمانهای پیشگام و مؤثر در این حوزه قدردانی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به طورکلی با به کارگیری این فرایند تلاش می‌شود همۀ سازمانهای کشور اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی، قانونگذار و مجری و حتی انجمنها و سازمانهای مردم نهاد که اساسا به منظور ارائۀ خدمات به مردم بنا نهاده شده اند، فعالیتهای خود را در حوزۀ سلامت مورد ارزیابی اساسی قرار دهند.
دبیر جشنوارۀ تعهد و مسئولیت اجتماعی سلامت تصریح کرد: در این ارزیابی دستگاهها و سازمانهایی که در حوزه سلامت مسئولیتهای خود را پذیرفته‌اند تشویق می شوند و در بسیاری موارد از معافیتهایی نیز برخوردار می گردند.
وی با بیان این که شرکت فولاد مبارکه بر اساس اظهارنامه‌ای که ارائه کرده است در ۵ حوزۀ سلامت کارکنان و خانواده‌ها؛ سلامت مشتریان، پیمانکاران و ذینفعان؛ سلامت اجتماع پیرامونی؛ و سلامت جامعه و محیط زیست مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گرفت، افزود: در نتایج به دست آمده از این ارزیابی ها باید اذعان داشت شرکت فولاد مبارکه در همۀ حوزه‌ها به ویژه در بخش سلامت یک سازمان متعالی است و می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر سازمانهای کشور باشد.
دکتر مطلبی با اشاره به تجارب فولاد مبارکه در حوزۀ سلامت، تأکید کرد: تجارب فولاد مبارکه در این ۵ بخش، بسیار ارزشمند است و سایر سازمانها می توانند بدون آزمون و خطا از دستاوردهای این شرکت استفاده کنند؛ درعین حال انتظار می رود فولاد مبارکه بستر مناسبی برای انتقال تجارب خود فراهم کند و سایر سازمانها نیز با علاقه مندی برای کسب این دانش نهادینه شده آستین همت را بالا بزنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار امیدواری کرد هرچه سریعتر بازخورد انتقال تجارب فولاد مبارکه را در سطح استانی و ملی شاهد باشیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.