گالری های تهران از امروز میزبان نمایشگاه های مختلفی در شاخه های متنوع هنرهای تجسمی خواهند بود.

روایتی از «تطهیر» تا «تن‌ها»/ ۱۲ افتتاحیه و فرصت گالری‌گردی

به گزارش گروه فرهنگی قدس آنلاین، گالری های تهران امروز ۲۱ آذرماه میزبان ۱۲ نمایشگاه جدید در عرصه های مختلف هنرهای تجسمی همچون نقاشی، عکس‎، آثار حجمی و ... شده اند و علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه ها به گالری ها مراجعه کنند.

گالری آرتیبیشن: نمایشگاه گروهی "تن ها" ۲۱ تا ۳۰ آذر در گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به همت، گل نبی(غرب)، میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی‌پور، خیابان دریا (قندی)، پلاک ۶ برپاست.

گالری شریف: نمایشگاه گروهی سه گانه/ شماره یک کاری از راضیه ایران پور، هاجر رهگذر و سایه منصور از امروز تا دوم دی ماه در این گالری به نشانی میدان قدس ، خیابان شریعتی ،کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱ میزبان علاقمندان است. در بیانیه این نمایشگاه آمده است؛ «سه‌گانه مجموعه‌ای از نمایشگاه‌های گروهی است که هر بار با حضور سه هنرمند برگزار می‌گردد. نظر به طراحی و فضای داخلی گالری، سه بخش مجزا برای به نمایش گذاشتن آثار در گالری مشخص شده است و هر هنرمند مجموعه‌ای از آثارش را با استیتمنت خود در یکی از این بخش‌ها به نمایش می‌گذارد. سه‌گانه برای دیدن مجموعه‌های کوچک‌تر یا متفاوت‌تر از کارهای هنرمندان فرصت مناسبی است».

گالری پروژه‌های آران: نمایشگاه آثار فاطمه بهمن سیاهمرد با عنوان " ۱۹+۱- آنگونه که هستیم" ۲۱ آذر تا ۸ دی در گالری پروژه‌های آران برپاست. علاقه‌مندان می‌توانند به نشانی خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵، ورودی حیاط مراجعه کنند.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است؛ «در شرایط کمبود و هجوم وقایع و درگیری با همه پدیده های داخلی و خارجی؛ تحریم،گرانی، رکود اقتصادی، مشکلات محیط زیستی و سرانجام کووید ۱۹، این مجموعه به نقطه اجرا رسید. در جا به جای آن تناقض های زندگی امروز ما دیده میشود.نهایتا مجموعه فعلی، در یک قایم باشک بازی ایده های اولیه و درگیری با ساخت و اجرا،و علیرغم همه مشکلات، به سرانجام رسید. 

هنوز هم نخ هایی نامریی وضعیت تعلیق را حفظ کرده اند و بیشتر از قبل دلهره ی لحظه ی پیش از وقوع حادثه را در پیش چشم میگذارند.گویی در لحظه پایان هستیم. همان لحظه که تمام وقایع زندگی از ابتدا تا به انتها از پیش چشمانمان می گذرد. سکوت و انجماد.تو گویی همه با هم منتظر سقوط شهاب سنگی هستیم و یا آب شدن کامل یخچالها تا بالاخره تمام نخ ها و ریسمان ها گسسته شوند و از حالت تعلیق در بیاییم و به لحظه وقوع حادثه برسیم. حالا مجموعه ۱۹+۱ درست در نقطه آغاز و پایانش، تولد و مرگش ایستاده.»

گالری اُ: نمایشگاه آثار رقیه نجدی با عنوان "تطهیر" و نمایشگاه آثار محمدرضا میرزایی با عنوان "کارت پستال‌ها" ۲۱ آذر تا ۲ دی در گالری اُ به نشانی خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸ برپاست.

گالری سیحون: نمایشگاه نقاشی محسن کرمی با عنوان "آرمون" ۲۱ آذر تا ۳ دی در گالری سیحون به نشانی خیابان وزرا، خیابان چهارم، پلاک ۱ برگزار می‌شود.

گالری آیریک: نمایشگاه گروهی "سپید و سیاه" ۲۱ تا ۲۶ آذر در گالری آیریک برگزار می‌شود. این گالری در اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، نبش وفا آذر، مجتمع آیریک سنتر جنوبی، طبقه ۳، واحد ۱۰۲ قرار دارد.

گالری شیرین: نمایشگاه مجسمه‌های بیژن نعمتی‌شریف ۲۱ آذر تا ۲۳ دی در گالری شیرین برپاست. علاقه‌مندان می‌توانند به آدرس خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳ شماره ۵ مراجعه کنند. در بیانیه این نمایشگاه آمده است؛ «سیر تـــحول انـــدیشه بیژن نعمتی شـــریف در عـــروسک‌هـــا، نـــقاشی‌هـــا و مـــجسمه‌هـــایش از او هـــنرمـــندی می‌سازد بـــا بیان شخصی مســـتقل و میان گـــونـــه‌هـــای بـــرخـــوردش پـــارادایمی شکل می‌گیرد که از ارتباطی همگن برخوردار است. بیژن نعمتی شـریف از اولین مـجسمه سـازان مـعاصـر و مـدرن ایرانی بـود که رنـگ را بـه مـجسمه‌هـایش افـزود. در عـرصـه گسـترش یافـته مـجسمه امـروزی وی کار مـاده جـدید و مـنحصر بـفردی را بکار گــرفــت تــا بــه ســهولــت و روانی تــبدیل انــدیشه بــر اجــرا تــاکید ورزد و بــا این کار او خــود را از تـعریف مـصنوعی مـدرنیستی رهـا کرد. مـجسمه‌هـای وی مـرز رسـانـه را می‌شکند، بـا رنـگ‌هـای تـند پـالـت تـرکیب می‌شـود و بـا صـحنه آرایی عـروسک‌هـایش پیونـد بـرقـرار می‌کند و بـا این کار آنـ‌ها را در فـضای بینامتنی از مـجسمه و صـحنه‌ای نـمایشی در تعلیق می‌گـذارد.

وی بـا بهـره گیری از تــرکیب مــدیا و نــگره‌هــای امــروزی ، تفکر نــاب گــرا را بــه چــالــش می‌کشد و در آثــارش بــه دنــبال گســـترش مـــدیا، مـــفهوم و مـــخاطـــب اســـت. نعمتی شـــریف از جـــمله هـــنرمـــندانی اســـت که محــدودیت رســانــه، مــتریال و تــرکیببــندی صــرفــا عــمودی را از آثــارش زدوده اســت. وی بــا بهــره گیری از رویکرد دیکانسـتراکشن بـا دیفرمـاسیون عـناصـر و تلفیق مجـددشـان فـضایی غیر واقعی می‌سـازد و بـا حـذف شخصیت پـردازی بـه تـوسـعه گسـتره‌شـان تـوفیق می‌یابـد. نعمتی شـریف بـا حـذف پـایه سعی دارد مـجسمه‌هـایش را از شی وارگی ایده آلیستی دور کند و وجـوه اقـتدارگـرا و سـتایش آمیز را از آن‌ها بـرهـانـد. این آثـار بـا بهـره گیری از مـولـفه‌هـای پسـت مـدرنیستی- طـنز، تکثر و تمثیل وجـهه‌ای مـعاصـر می‌یابـند. گـزینش عـناصـر یعنی همنشینی انـسان و حیوان و اشیا و چینش غیر مـــتعارفـــشان اتـــــمسفری غـــــریب واره می‌آفـــــریند که بســـــتر ذهنی او را از ســـــایر مــعاصــرینش مــتفاوت می‌کند. نعمتی شــریف دنیای رویای کودکانــه رنگین و بــازیگوشــانــه‌ای را ترسیم می‌کند تا خاکستری اطرافمان را به فراموشی بسپاریم ترسیم می‌کند تا خاکستری اطرافمان را به فراموشی بسپاریم».

گالری والی: نمایشگاه آثار هدیه خانعلی با عنوان "بهار، تابستان، پاییز، زمستان" ۲۱ آذر تا ۹ دی در گالری والی به نشانی میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ برگزار می‌شود.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است؛ صدایی که می شنوید، اپیزود۲۷ از رادیو دیو باعنوان" دلواپسی های نخست: چرا زندگی می کنیم؟" است، که با اجازه ی ایشان پخش می شود.

گالری شیدایی: نمایشگاه گروهی "سه گانه/ شماره یک" با آثاری از راضیه ایران‌پور، هاجر رهگذر و سایه منصور ۲۱ آذر تا ۲ دی در گالری شیدایی به نشانی میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹ ، واحد ۱ برپاست.

گالری نگاه: نمایشگاه مجسمه فخرالدین کاکاوند با عنوان "وهم حیوان" ۲۱ آذر تا ۳ دی در گالری نگاه برگزار می‌شود. گالری نگاه در خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره ۶۴۴ واقع شده است

گالری فرمانفرما: نمایشگاه نقاشی سوگند نبی با عنوان "هاری" ۲۱ تا ۳۰ آذر در گالری فرمانفرما به نشانی خیابان کریم‌خان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ برپاست.

گالری هما: نمایشگاه آثار طاهر پورحیدری از ۲۱ آذر در گالری هما واقع در خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک میزبان هنردوستان است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.