موضوع صدور حکم بر ابطال آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد، مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ابطال نشد

به گزارش قدس آنلاین، موضوع صدور حکم بر ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ماده ۸- آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد. مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای هدایت استعدادهای درخشان) به خواسته صدور حکم بر ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ماده ۸- آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد. مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۷- دانش آموختگان دوره‌های مجازی فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی (داخلی) پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی مشمول این این آئین نامه نمی‌باشند.

ماده ۸- دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ای و پردیس‌های خودگردان مجاز به استفاده از این آئین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان نمی‌باشند.

تبصره: در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده، برای پذیرش دانش آموختگان دانشگاه‌های اعلام شده در ماده ۷ منعی وجود ندارد.

به لحاظ وجود دادنامه سابق در خصوص آئین نامه مورد شکایت از ذکر استدلال شاکی و دفاعیات طرف شکایت صرف نظر شد.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۸۱۶؍۱۰۲ مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است: موضوع مواد ۷ و ۸ و تبصره آن از آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در جلسه مورخ ۲۴؍۹؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده شماره ه ع / ۹۹۰۱۵۰۹ مبنی بر ابطال مواد (۷) و (۸) و تبصره ذیل ماده (۸) آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره سند عتف-آ -۲۲۰۳ مصوب جلسه ۶۹ مورخ ۰۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای هدایت استعدادهای درخشان (ابلاغیِ نامه شماره ۳۰۱۰۴۱؍۱۱ مورخ ۰۶؍۱۱؍۱۳۹۸)، در هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال مواد مورد اعتراض از حیث قانونی با اتفاق نظر اعضا، مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص شد و از بُعد شرعی، اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه بر مبنای نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به شماره ۲۸۸۱۶؍۱۰۲ - ۲۷؍۰۹؍۱۴۰۰ موضوع مواد (۷)، (۸) و تبصره آن از آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) و ماده (۸۷) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترض عنه از بُعد شرعی وجود ندارد. این رأی مطابق ماده (۳۳) آئین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نخواهد بود.

منبع: مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.