در میان اقلام مرغداری­‌های صنعتی بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ خوراکی با افزایش ۲۵ درصدی و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به مرغ گوشتی با ۰.۳- ‌درصد است.

قیمت مرغ گوشتی در اردیبهشت ۳ درصد کاهش داشت

به گزارش قدس آنلاین، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

بر این اساس در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۱۳۸۲.۵ بوده‌است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۷.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۸ درصد افزایش یافته‌است. در ماه مورد بررسی میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴۴.۶ درصد افزایش یافته‌است.

افزایش تورم ماهانه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به ۷.۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۶.۵- درصد)، ۱۳.۷ واحد درصد افزایش یافته‌است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی (۲۵.۰ درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم " مرغ گوشتی (۰.۳- درصد) است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۸ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۷.۱ درصد) ۷.۷ واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۴.۸ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم تخم مرغ نطفه دار (۴۸.۵ درصد) و بیشترین میزان کاهش آن مربوط به قلم مرغ حذفی (۸.۱- درصد) است.

کاهش تورم سالانه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴۴.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵۱.۰ درصد)، ۶.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم تخم مرغ خوراکی (۲۳.۸ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم جوجه یک روزه (۷۵.۰ درصد) است.

منبع: خبرگزاری مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.