بدعهدی آمریکاا

  • کردهای سوریه؛ درس عبرت اعتماد به آمریکا

    یادداشت

    کردهای سوریه؛ درس عبرت اعتماد به آمریکا

    خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه بیانگر آن است که آمریکا هرگز اراده ای در جهت مقابله با تروریسم نداشته است؛ بلکه هدف حضور آمریکا، تکثیر وتوزیع تروریست ها در جای جای منطقه است. خالی کردن پشت هم پیمانان کُرد خود در سوریه شاهدی بر این ادعاست؛ چرا که آمریکایی ها با توجه به سرمای هوا و گرسنگی و بی پناهی مردم آواره شده راه را برای نفوذ هر چه بیشتر تروریست ها به منطقه جنگ زده فراهم می کنند.