سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران