معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان