معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی

کل اخبار:1

  • معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی ۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۵:۲۰

    معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی:

    تاسیسات گردشگری قبل ثبت‌نام در سامانه کارا اطلاعات خود را تکمیل کنند

    معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: تاسیسات گردشگری قبل از ثبت نام در سیستم کارا باید به دو وبسایت معرفی شده سر بزنند و اطلاعات خود را تکمیل کنند. این فرایند با کد ملی یا شماره کارگاه قابل انجام است.