همایش تبار شناسی

کل اخبار:1

  • رئیس فرهنگستان هنر ۱۴۰۰-۰۷-۲۷ ۱۵:۴۳

    رئیس فرهنگستان هنر:

    هنر، بدون نقد دچار انجماد و ایستایی می‌شود

    بهمن نامورمطلق رئیس فرهنگستان هنر در آیین افتتاحیه همایش ملی «تبارشناسی و سیر تحول نقد هنر در ایران» عنوان کرد: نقد نیروی محرکۀ خلق آثار است و هنر بدون نقد، دچار انجماد و ایستایی می‌شود.