سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۶

گزارش قدس آنلاین از سرنوشت سهام "پدیده شاندیز"

پدیده شاندیز

ماجرای شرکت پدیده شاندیز امروز و درحالی که طی ماههای گذشته خبرهای خوشایندی از آن به گوش میرسید وارد فازجدیدی شد؛ فازی که آب پاکی را روی دست سهامداران فراوان و ناامید این پروژه ریخت.

قدس آنلاین - سعید کوشافر: ماجرای پدیده اگر چه حواشی بسیاری داشته ودارد اما انقدر هم که فکر میکنید دشوار نیست. مردی به نام محسن پهلوان که چند سرمایه گذاری موفق درافغانستان داشت یک رستوان بزرگ درمشهد تاسیس کرد. بنا برانچه گفته شده بود این مرد که با دولت قبلی روابط نزدیکی داشت توانست زمینی در شاندیز بخرد و شرکتی تاسیس کندو شروع به اجرای پروژه ای به نام شهررویایی پدیده شاندیز کند. او بعد این پروژه را به کیش هم توسعه داد. ماجرا از جایی شروع شد که وی سهام این پروژه را به مردم فروخت.  ۱۵درصد از یک میلیون و پانصد هزارسهم به مردم فروخته شدو  حدود یک میلیون ۳۵۰هزار سهم دراختیار پهلوان وخانواده اش قرار داشت. سهامی که با قیمت صدتومان عرضه شدو در عرض چند ماه به ۲۰۰ تومان رسید. ازاینجا بود که تبلیغات پدیده و سخنرانی های اتشین محسن پهلوان شروع شد. شاه بیت این سخنرانیها این جمله بود که پدیده شرکتی است که هرگز ضررنمیدهد. سهام طی مدت کمتر از دوسال به ۱۰۰۰ تومان و ۲۰۰۰هزارتومان رسید و اندک اندک رکورد ۴۰۰۰هزارتومان را هم شکست. دراین زمان بود که عرضه سهام پهلوان وخانواده اش شروع شد و بورس بازی سهام رونق وشدت گرفت وحتی دفاتری درنقاط مختلف شهر مشهدو تهران وبرخی شهرهای دیگر برای معامله سهام دایرشد. سهام به ۸هزارتومان وسپس ۱۲هزارتومان رسید وخیلی ها ازجمله خود پهلوان وخانواده اش یکساله ره هزارساله را رفتند میلیاردها میلیارد پول به جیب زدند. پهلوان وعده داده بود سهام طی چهارماه اینده به ۲۰هزارتومان میرسد. این درحالی بود که میزان دارایی ها واموال پدیده تنها کفاف همان مبلغ هرسهم ۲هزارتومان راهم نمیداد. دادستان وارد گودشد وجلوی این کلاهبرداری بزرگ راگرفت تا مردم بیشتری متضرر نشوند این درحالی بود که ۱۳۰هزارنفر در این دام گرفتارشده بودند.

پس ازان بود که دولت واردگودشد تا سهامداران پدیده تبدیل به یک گرفتاری برای شهر مشهد و سایرشهرهای کشورنشوند. مدیرعامل از پس مدیرعامل امدندو رفتند وکاری ازپیش نرفت. شرکتی بی حساب وکتاب با هزینه های انچنانی. دراین میان مشخص شد که همه انچه که از پدیده باقی مانده هم درگروی سه بانک است که صادرات وقوامین وملل هستند وقبل ازسهامداران بیچاره تمام اموال پدیده راتوقیف کرده اند.

بازار دچار رکود شده بودو هیچکس هم حاضرنبود این پروژه نحس را بخرد یا تکمیل کند تا اینکه ستاد تدابیر به وعده دادن روی اوردو البته کنسرسیومی بانکی برای سروسامان دادن به این پروژه دست وپا کرد تا کمکی ۵هزار میلیارد تومانی به پدیده صورت گیرد. کمکی که البته حکم قطره ای اب برای باغی بی انتهار ا داشت وخرج چند ماه کارمندانش را هم نمیداد.

وارد شدن به بورس یا انچه بعدها فرابورس عنوان شد هم درحد وعده بود چرا که وارد شدن به این عرصه ها نیازمند شفافیت وسوددهی است ومعلوم نبود قصد دارند پدیده ای که جز بدهی چیزی ندارد را درفرابورس چکار کنند. انهم شرکتی که تمام مایملکش درگرو بانکهاست. این درحالی است که مدیران عامل پدیده پس ازپهلوان که ازسوی استانداری منصوب شده اند هم تنها به سهامداران وعده داده اند و درعمل هیچکاری نکردند. بررسی مصاحبه های انها نشان میدهد که این مدیران با پیچیده ترکردن مسایل پدیده تلاش دارند تا سهامداران را به روزهای بعد وبعد امیدوار کنند.

اکنون به نظر میرسد یک نماینده مجلس و دادستان مشهد دیگر نمیتوانند مقابل مطالبات سهامداران پدیده سکوت کنند که پای دولت را وسط کشیده اندتا تکلیف تکه کاغذ های دست مردم که به انها سهام میگویند  را روشن کنند.

***اظهارات دادستان مشهد

صادقی دادستان مشهد که مانع خسارت دیدن بیشتر سهامداران این پروژه شد امروز درحالی به گفت و گوبا رسانه ها پرداخت که به نظر میرسد وی نیز از دست یافتن سهامداران به حق وحقوقشان ناامید شده و حتی از سوی نهادهای قضایی مورد بازخواست نیز قرار گرفته است، چرا که میگوید: با مجوزی از سوی ریاست قوه قضائیه، اجراییه‌های ثبتی علیه شرکت پدیده به‌طور مقطعی متوقف شده که البته دادسرای انتظامی قضات به‌خاطر این موضوع علیه من کیفرخواست صادر کرده است.

اما دادستان مشهددرمورد سهامداران پدیده هم هشدار میدهد: برای حل مشکل پدیده نباید به‌دنبال تسهیلات بانک‌ها باشیم، چون روزبه‌روز شرکت را مستهلک می‌کند و احساس خطری که وجود دارد این است که سهامداران به غیر از یک برگه، چیزی در دست نداشته باشند.

***سهام ۱۲هزارتومانی و آغازماجرا

دادستان مشهد یکی از معضلات پدیده را عدم شفافیت در حساب‌هایشان عنوان کرد و گفت: طلبکاران عمده این شرکت مؤسسات مالی هستند.

غلامعلی صادقی، با بیان اینکه اصل ماجرای پدیده از ۹۳ آغاز شده است؛ گفت: طبق سوابق از سال ۹۰ به‌عنوان دادستان مرکز خراسان رضوی در این خصوص شروع به‌کار کردیم و جلسات و مکاتباتی در همین زمینه برگزار شد.

دادستان مشهد تشریح کرد: هنگامی که کلنگ مجموعه زده شد جای نگرانی نبود، نگرانی ما در این جریان از سال ۸۸ در قالب فروش مستغلات آغاز شد که با مقررات و قانون پیش‌فروش تطبیق نداشت، به‌همین علت به‌شرکت تذکر داده شد، زیرا به‌صراحت با قانون مغایرت داشت.

وی افزود: در مورد عرضه سهام نیز تا اوایل سال ۹۳ طبق بررسی‌های به‌عمل آمده جای نگرانی نبود، به‌همین دلیل تا زمانی که قیمت سهام تا ۱۲ هزار تومان رسید به‌آن ورود نکردیم، زیرا افزایش قیمت سهام سرعت نداشت و علاوه بر آن تبلیغات گسترده‌ای هم صورت نگرفته بود.

صادقی با اشاره به‌اینکه جلسات و مکاتبات مستمر با این مجموعه، به‌عنوان یک مجموعه فعال اقتصادی تا سال ۹۰ ادامه داشت و در مواقع مورد نیاز به‌آنان تذکرات لازم داده می‌شد؛ بیان کرد: زمانی‌که قیمت سهام، آن هم فقط به‌انتخاب خود مجموعه نه‌نظارت یک مجموعه دولتی و نظارتی به‌مبلغ ۱۲ و ۱۳ هزار تومان رسید، نگرانی جدی شد.

دادستان مشهد با بیان اینکه ادعاهایی که این مجموعه برای پیشتوانه و سرمایه ارائه می‌داد صحت نداشت؛ توضیح داد: در واقع این مجموعه سرمایه خود را یک حساب ۲۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرده بود که با بررسی کارشناسان دادگستری مشخص شد، میزان آن ۱۴ هزار میلیارد و سپس ۷ هزار میلیارد تومان تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: از شرکت خواسته شد که اجرای پروژه‌های خود را ادامه دهند، اما تبلیغات گسترده‌ای نداشته باشند، علاوه بر آن پاسخگوی سهامداران باشند و تا زمانی که وضعیت آنان مشخص نشده، حق فروش سهام به‌آنان داده نشد.

***پدیده دروغ درروز روشن

صادقی اضافه کرد: مدیر مجموعه از اینکه سرمایه شرکت بیش از رقم اعلام شده ازسوی کارشناسان است اطمینان داشت و اعلام کرد خاطر مردم جمع باشد، بنابراین با توجه به‌این موضوع از شاکیان خواستیم برای رسیدگی به‌وضعیتشان به‌شرکت مراجعه کنند.

دادستان یادآور شد: ماجرای تعهدنامه نیز از همین هنگام آغاز شد که مدیر مجموعه پیشنهاد کرد که هر کسی می‌خواهد سرمایه در اختیار داشته باشد، شریک ما محسوب می‌شود و هر کسی که سهام نمی‌خواهد آن را به‌شرکت تحویل دهد، ما نیز در قبال آن به‌شخص تعهدنامه می‌دهیم.

وی متذکر شد: بنابراین تعهدنامه با پیشنهاد شرکت به‌تعدادی از مردم داده شد و به‌همین علت شاکیان به‌دو قسمت تعهدنامه‌دار و سهام‌دار تقسیم شدند.

صادقی اظهار کرد: پس از این موضوع، مدیر شرکت اعلام کرد توانایی ادامه پروژه را ندارد و باید دو شرط تعیین‌ شده برداشته شود، زیرا باید تبلیغات و فروش سهام صورت گیرد، وی منکر سرمایه ادعا شده خود شد، بنابراین در این مرحله کار دشوارتر شد.

دادستان مشهد تأکید کرد: سهامداران شرکت پدیده در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار نفر هستند که امکان پاسخگویی به‌آنان را نداریم، در صورتی‌که تعداد آنان بیشتر از این مقدار بود شرایط بسیار سخت‌تر از این بود.

***عملیات متقلبانه پدیده

وی بیان کرد: موضوع در جلسه استانداری در قالب شورای تأمین بررسی و به‌شورای امنیت و وزارت کشور منتقل شد، به‌دلیل فرااستانی بودن موضوع از طریق وزارت کشور برای شورای استان مصوبه‌ای مبنی بر تشکیل ستاد ساماندهی با مسؤولیت استانداری در استان طرح شد.

صادقی یکی از معضلات این شرکت و سایر شرکت‌های مشابه را عدم شفافیت در موضوع حساب‌هایشان عنوان کرد و افزود: گروه‌های کارشناسی برای تعیین میزان سرمایه شرکت پدیده تعیین شدند، با این حال اینکه چه‌میزان پول دریافت کردند، چگونه گرفتند و چگونه هزینه کردند، هنوز مشخص نشده است.

دادستان مشهد در خصوص طلبکاران شرکت تشریح کرد: دولت و اداره مالیات، شهرداری، امور اراضی و دیگر شرکت‌ها نیز از این شرکت مطالبه دارند که البته رقم درشت مطالبات مربوط به‌دولت، مطالبه امور اراضی است.

صادقی با اشاره به‌اینکه نگرانی درخصوص فعالیت شرکت از هنگام افزایش ناگهانی قیمت سهام تشدید یافت؛ گفت: بررسی نشان می‌داد هرگونه محاسبه شود سرمایه شرکت به‌عنوان پشتوانه سهام، به‌منطق سهمی ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان نمی‌رسد و این غیر از یک عملیات متقلبانه نیست و ورود جدی ما از سال ۹۳ به‌همین علت بود، اگرچه ورود نظارتی از سال‌های قبل وجود داشته است.

دادستان مشهد متذکر شد: خطاهایی که در این مجموعه صورت گرفته و هزینه آن را نظام و مردم پرداخت می‌کنند، مورد قبول است و ۴۰ هکتار زمین از کاربری کشاورزی تبدیل به اقامتی و تجارتی شده که اقدامات آن از سال ۸۸ و حتی پیش از آن صورت گرفته، اما دستگاه‌های متولی در مورد آن کوتاهی کرده‌اند.

***اموال پدیده دراختیارطلبکاران بزرگ

دادستان مشهد با اشاره به‌اینکه خواسته ما این است که این مجموعه واگذار شود و سهام آن به‌مردم تعلق گیرد؛ بیان کرد: سهامداران و تعهدنامه‌داران، بانک‌ها و مؤسسات مالی که تسهیلات ارائه کردند، ادارات دولتی و همچنین پیمانکارانی که کالا فروخته‌اند، اگر نقدینگی در اختیار دارند می‌توانند بدهی‌ها را تقبل کنند در مقابل سند مجموعه به‌نامشان بخورد.

وی با بیان اینکه طلبکاران عمده این شرکت مؤسساتی هستند که به‌شرکت تسهیلات ارائه دادند؛ ادامه داد: در حال حاضر بانک صادرات که جایگزین مؤسسه تعاونی اعتبار میزان و بانک قوامین که جایگزین مؤسسه قوامین شده، به‌علاوه مؤسسه اعتباری ملل طلبکاران عمده این شرکت هستند.

صادقی اضافه کرد: این مسأله که این مؤسسات تقریباً عمده اموال منقول و غیرمنقول شرکت را در رهن خود برده‌اند، یکی از مشکلات است و دلیل نگرانی نیز همین بوده که بخشی از اسناد در رهن این بانک‌ها است و تا زمانی که احساس خطری نکنند مراجعه‌ای ندارند.

دادستان مشهد با اشاره به‌اینکه این شرکت هرچه سریع‌تر باید چابک و سبک شود، البته نه با تسهیلات بانک؛ تأکید کرد: این اقدام به‌نفع شرکت و سهامداران نیست، بلکه باید از محل فروش اموال پدیده، حق سهامداران پرداخت شود و باقیمانده در اختیار مؤسسات، دولت و شهرداری قرار گیرد.

***اخطار نماینده مشهد به استاندار

امروز و پیرو اظهارت قبلی، یکی از نمایندگان مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی مدعی شد که کوتاهی دستگاههای دولتی سبب شده تا سهامداران پدیده به حقشان نرسند. نصرالله پژمان فر درنامه ای به استاندارخراسان رضوی گفت : همان طور که مستحضرید با توجه به‌مشکلاتی که برای سهامداران پدیده در چهار سال قبل پیش آمد و بخش قابل توجهی از مشکلات متوجه دستگاه‌های ناظر بود که می‌بایست در صورت وجود مشکلات از اول و قبل از تبلیغات گسترده مبنی بر دعوت به‌سرمایه‌گذاری از طرف مردم، جلوی آن گرفته می‌شد، قرار بر این شد که کارگروه ویژه‌ای توسط وزیر کشور و با مباشرت استانداری خراسان راه‌اندازی شود و با اولویت حل مشکلات سهامداران اقدامات مقتضی صورت گیرد، اما متاسفانه نه‌تنها بعد از گذشت این زمان مسئله حل نشده، بلکه پیچیده‌تر و موجب نارضایتی آحاد کثیری از مردم شده است، لذا جهت تنویر افکار عمومی با توجه به‌مصاحبه‌ای که داشتید خواهشمندم ترتیب برگزاری جلسه‌ای در محل پدیده شاندیز در هفته اول محرم با حضور سهامداران را داده تا توضیحات و اسنادی که دال بر کوتاهی‌های صورت گرفته و توضیحات جنابعالی در محضر مردم داده شود قطعا این امر موجب شفافیت و رضایت مردم و خداوند خواهد بود.

این درخواست نماینده مجلس درحالی است که درسال ۹۵وزیر کشور دستورات ویژه درخصوص این شرکت صادرکرده بود.

درهمان زمان بابک دین پرست  معاون اقتصادی وزیر کشور از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر تعیین تکلیف فوری وضعیت (۶۳۵۲۵) نفر از دارندگان تعهد نامه شرکت پدیده شاندیز خبر داده بود؛ اتفاقی که هنوز دارندگان تعهد نامه منتظر اجرایی شدن ان هستند.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز در این خصوص اضافه کرد: براساس اطلاعات دریافتی و متعاقباً بررسی های اولیه و برگزاری جلسه ای چند ساعته با مدیرعامل شرکت پدپده شاندیز در روز گذشته مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵، مشخص شد که در بازه زمانی خاص آذر ماه سال ۱۳۹۳ لغایت بهمن ماه سال ۱۳۹۴، شرکت پدیده شاندیز اقدام به خرید سهام متعلق به تعداد ۶۳ هزار و ۵۲۵ نفر از سهامداران آن دوره که حدوداً معادل (۴۷) درصد از کل سهامداران آن برهه برآورد می شود، اقدام کرده است و در قبال آن، برگ تعهد مشخصی را با در نظر گرفتن (۳۰) درصد سود سالیانه و در سررسید هشت ماهه، در اختیار فروشندگان سهام قرار داده است و شرکت به دلیل شرایط ویژه ای که تاکنون داشته، موفق به تسویه حساب با این گروه از هموطنان عزیز نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، تصریح کرد: گزارش تکمیلی این موضوع، به استحضار رحمانی فضلی وزیر کشور رسید و حسب دستور موکد ایشان مقرر شد، تا استاندار خراسان رضوی، بعنوان رئیس ستاد تدبیر و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و شرکت های سرمایه گذاری استان خراسان رضوی، دراسرع وقت و در یک مهلت زمانی معین، نسبت به برگزاری جلسه ستاد موصوف و یا دیگر جلسات مورد نیاز اقدام و با بررسی تمامی جوانب امر و به ویژه جنبه های حقوقی‌ موضوع، ‌تمهیدات لازم را به منظور احقاق حقوق قانونی فروشندگان سهام و دارندگان تعهدنامه های مورد اشاره تدارک نماید، که در همین راستا نیز، ابلاغیه مورد نظر به استانداری خراسان رضوی منعکس و ابلاغ شده است.

***هزار وعده بی عمل

سریال وعده های مقامهای دولتی از همان زمان یعنی سال ۹۵ شروع شد و هرروز وعده ای بر وعده های قبلی اضافه شد.

درهمین راستا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور آخرین وضعیت پیگیری های کارگروه ویژه مسائل شرکت پدیده شاندیز جهت تحقق و اجرای سه ماموریت بسیارمهم، کلیدی و راهبردی این کمیته را برای از سرگیری فعالیت و آغاز عملیات اجرایی پروژه پدیده تشریح کرد.

بابک دین پرست، این سه مأموریت مهم را گشایش و راه اندازی اتاق مبادلات و معاملات سهام، تشکیل کنسرسیوم بانکی برای اعطای ٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت پدیده و پیگیری موضوع میزان بارگذاری احداث برج اقامتی و نماد پروژه پدیده برشمرد.

وی افزود: براساس توافقات هیأت سه نفره نظارت بر فعالیت اتاق مبادلات سهام شرکت و مدیران شرکت پدیده شاندیز و برابر اعلامیه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، سامانه مورد نظر تا بیستم بهمن ماه جاری راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: مکتوبات ارسالی از سوی مدیرعامل بانک صادرات و همچنین گزارشات هیأت مدیره شرکت پدیده، حکایت از روند مثبت و امیدوارکننده مذاکرات تیم مشترک بانک و شرکت، برای اعطای تسهیلات ٥هزارمیلیارد ریالی از سوی کنسرسیوم متشکله به شرکت در روزهای آینده دارد.

چند هفته بعد همین اقای معاون اقتصادی وزارت کشوردوباره دررسانه ها حاضر شده و گفت: توافقات لازم برای پرداخت مرحله اول تسهیلات بانکی به شرکت پدیده شاندیز صورت پذیرفته است.

دین‌پرست با اشاره به مسائل فوق تاکید کرد که در ادامه پیگیری های قبلی و در راستای اجرای مصوبات جلسه مورخ ٩٥/١١/٢٤ ستاد تدبیر استان خراسان رضوی، پس از انجام اقدامات و هماهنگی های اولیه در سطح معاونت نظارتی بانک مرکزی، نهایتا طی تماس تلفنی ای که با  سیف رییس کل بانک مرکزی داشته اند، ایشان با توجه به شرایط حساس شرکت پدیده شاندیز و ضرورت اغاز عملیات اجرایی پروژه پدیده، موافقت خود را با پرداخت مرحله اول تسهیلات از سوی بانک صادرات ایران اعلام نمودند.

معاون اقتصادی وزارت کشور، در ادامه با اشاره به جلسه مورخ ۱/۱۲/۹۵ خود با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران اعلام کرد که در پی توافقات به عمل امده درجلسه امروز با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران و با مساعدت و همراهی مسئولین این بانک، مقرر شد اولین مرحله از تسهیلات، در دو بخش و حداکثر تا روز پنجشنبه هفته جاری پرداخت گردد.

***مدیرعامل جدید با تیم رویایی پدیده

دراین میان مدیرعاملی برای شرکت پدیده تعیین شد. مدیرعامل همراه تیم خود راهی شرکت شد تا هزینه ای به هزینه های جاری شرکت افزوده شود و البته قرار بود این تیم پرهزینه راهگشا بوده و زمینه رسیدن سهامداران به پولشان را مهیا کند.

درهمین زمینه هم مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز از اعلام آمادگی این شرکت برای پرداخت بدهی به طلبکاران پدیده به صورت تهاتر با سهام خبر داد.

محسن شوشتری که دران زمان مدیرعامل گروه شرکت‌های پدیده بود  با اشاره به دستور معاون وزیر کشور مبنی بر رفع مشکل طلبکاران اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان کالا و کارکنان که از گذشته شرکت به آن‌ها بدهکار بوده است، اظهار کرد: به دلیل نبود نقدینگی تعدادی از طلبکاران از ما شکایت کرده اند و علیه ما پرونده تشکیل داده اند که این منجر به صدور احکام قضایی شده است. وی افزود: با عده‌ای دیگر از طلبکاران نیز مذاکره کرده‌ایم که بر اساس مصوبه ستاد تدبیر توانستیم مقداری از بدهی‌هایمان را به روش تهاتر سهام تسویه کنیم. شوشتری تصریح کرد: در حال حاضر اعلام آمادگی می‌کنیم تمامی طلبکارانی که تمایل داشته باشند می‌توانند بدهی خود را با سهام به قیمت مصوب ستاد تدبیر تهاتر کنند.

جالب بود در زمانی که سهام پدیده بیشتر به کاغذ پاره ای شبیه است و هیچ ارزش حقوقی وحقیقی ندارد این اقای مدیرعامل بر مسند نشسته به طلبکاران وعده سهام میدهد. از دیگر سو معلوم نیست با چه پشتوانه ای برسهام و سهامداران پدیده اضافه میکند درحالیکه چیزی برای پرداخت به سهامداران قبلی هم نیست. سهامدران جدید خلق میشود.

اما هیچکدام از این راهکارها نتوانست گره از کار پدیده بازکندو مدیرعامل هم جز بکار گماردن تنی چند از نزدیکان دراین شرکت وافزودن به بدنه اداری پدیده کاری ازدستش بر نیامد تا جاییکه وزیرکشور شخصا واردگود شدو با انجام تبلیغات رسانه‌ای قانونیِ مورد نیاز شرکت پدیده شاندیز از طریق صدا وسیما و دیگر رسانه‌ها موافقت کرد.

هرچند هنوز معلوم نبود که این شرکت قرار است چه چیزی را تبلیغ کند درواقع وزیر کشور چکی سفید امضا به پدیده داد تا شاید پولی برای سهامداران تهیه شود.

این درحالی بود که مدتها بعد و درنهایت پس از رایزنی ها و ریش گروگذاشتنهاو تلاشهای مقامهای اجرایی و امنیتی و اقتصادی بالاخره اولین قسط تسهیلات کنسرسیوم بانکی به حساب پدیده واریز شد. چیزی بیش از ۵هزارمیلیارد تومان. اما هنوز هم برای سهامداران این پرسش وجود دارد که این پول کجا خرج شد. ایا صرف حقوق ومزایای مدیران قدیم وجدید و همراهان تازه به شرکت پدیده امده مدیرعامل شد یا صرف ساخت وساز و اگر صرف ساخت وساز شد کجاست که سهامداران نمیبینند؟ دراین میان برخی گمان کردند شاید با این پول سهام برخی سهامداران دچار مشکلات فراوان خریداری شود اما انگار این هم رخ ندادو فقط با امدن مدیرعامل جدید گروهی دلال بر سرراه پدیده سبز شدند که سهام معسرین را باقیمتهای درحد صفر  خریداری میکردندو تنها چند اسکناس نه چندان درشت کف دست انها میگذاشتند.

این درحالی است که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واریز تسهیلات بانکی برای پدیده اقدام مثبتی است خواستار تسریع روند حل مشکلات پدیده در گام‌های بعدی شد.

رمضانعلی سبحانی فر ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر عده‌ای که می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد سهام معسرین را با قیمت‌هایی بسیار اندک خریداری می‌کنند و این در حالی است که قیمت سهام پدیده در بدترین حالت ممکن بین پنج تا ۶ هزار تومان تخمین می‌خورد و در حالت عادی سهام این شرکت باید حدود هشت تا ٩ هزار تومان باشد.

***بازی پدیده درزمین سهام

اما اتفاقات پدیده درنوع خود پدیده ای جدید به شمار میرود جاییکه شوشتری در زمانی که مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز بود  گفت: تمامی تعهدنامه های پدیده شاندیز بر اساس مصوبه قانونی ستاد تدبیر استان اجرا و به سهام تبدیل می شود.

این اظهارات درحالی بود که فروشندگان سهام و کسانی که به پولشان نیاز داشتند مجبور به دریافت تعهدنامه شده بودند ومرحله بعد باید پرداخت پولشان باشد نه اینکه دوباره سهامی به انها داده شود که هیچ ارزشی ندارد.

مدیرعامل در جمع خبرنگاران افزود: در سال ۹۳ زمانی که مشکل پدیده جدی شد عده ای که قصد فروش سهام خود را داشتند، به شرکت مراجعه کرده و بخشی پول خود را دریافت کردند اما با اتمام نقدینگی به بقیه برگه ای با عنوان تعهدنامه داده و تعهد شد که ظرف هفت تا هشت ماه با تامین نقدینگی، مطالبات آنان با محاسبه سود ۳۰ درصد پرداخت شود.

وی تصریح کرد: ۳۰ درصد سود مشارکت از نظر قانونی، شرعی و عرفی تعلق نمی گیرد زیرا در این مدت این پروژه فعالیتی نداشته و اگر سودی هم داده شود ربوی است و این سود ۳۰ درصدی از منظر قانونی باطل است اما خود تعهدنامه ها حجم و بار سنگینی است که باید تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه اصل مبلغ سهام بر اساس ارزش ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال خریداری شده و در تبدیل تعهدها هم بر همین مبنا تبدیل به سهام می شود اما سود مشارکت حذف می گردد، تصریح کرد: این تعهدات بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال است که در واقع ۵۵ درصد از ۱۳۰ هزار سهامدار پدیده را تشکیل می دهد و ۴۵ درصد دیگر سهامدار هستند.

وی ادامه داد: مهمترین تصمیمی که در بحث پدیده باید انجام می شد تعدیل سهام بود که طی روزهای گذشته انجام شد.

وی عنوان کرد: برای تعدیل و انتقال سهام از سهامداران عمده برای تعیین مابه التفاوت آخرین رقم ارزش سهام در سال ۹۳ و قیمت تعیین شده ستاد تدبیر مشخص شد و سهام سهام داران عمده بین سهامداران خرد توزیع شد تا ارزش واقعی سهم که ۳۳ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین شده بود با رقمی که به سهامداران در همان سال ۹۳ از سوی شرکت؛ به عنوان ارزش سهام اعلام شده بود، یعنی ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال برسد.

وی افزود: اصل سهام افراد و رقم اولیه ارزش گذاری سهم یعنی ۳۳ هزار و ۷۳۰ ریال در شرکت ابنیه و ساختمان پدیده می ماند و مابه التفاوت آن تا رقم ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ ریال که از محل سهام سهامداران عمده بین سهامداران خرد توزیع شده به صورت یکسان و یکنواخت برای تمام سهامداران در شرکت توسعه سرمایه گذاری قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این تصمیم ۱۰۰ درصد به نفع سهامداران است و آینده خوبی برای سهامداران و شرکت رقم می زند، عنوان کرد: با توجه به ابلاغیه صورت گرفته کار شروع شده تا درصد واگذاری سهام شرکت توسعه مشخص شود و ضمن آنکه اتاق مبادلات سهام آن هم به طور کامل آماده فعالیت است و با تبدیل سهام راه اندازی می شود.

***ماجرای سهام جبرانی

یکسال بعد دیگر خبری از شوشتری بر صندلی مدیرعاملی پدیده نبود؛ اورفت اما انها را که برسرکار اورده بود در پدیده ماندگار شدند تا حقوقشان را ماه به ماه دریافت کنند. پس از او انتظاری هروی این مسند راتصاحب کرد تا طرحی نو درانداخته و شاید بالاخره سهامداران را از این بلاتکلیفی برهاند.

او دراولین حرکت سخن از نهایی شدن سهام جبرانی به میان اورد تا خوش خبری داده باشد. ماجرای سهام جبرانی برای سهامداران پدیده چیز جدیدی نیست اما زمانی که پهلوان درروزهای اخر کارش به هرسهم یک سهم جایزه میداد تازمانی که شوشتری گفت بجای تعهد نامه ها سهام پرداخت میشود. واقعیت این است که همه انچه درپدیده فروخته شد فقط چیزی درحدود ۱۰درصدسهام بودو مابقی سهام دراختیار پهلوان و اقوام وخویشان و نزدیکانش بود که با فروش انها سودهای میلیاردی میبردند. اکنون انچه به مردم به اسم سهام جبرانی وامثال ان داده میشود درواقع بخش اندکی از سهامی است که دراختیار محسن پهلوان بوده است ودراصل ماجرا هیچ فرقی ندارد چرا که اموال پدیده همان است که بوده.

مدیرعامل جدید گروه شرکت های پدیده شاندیز گفت: با توجه به تصمیم ستاد تدبیر استان و مکتابات امروز که از سوی مقام قضایی صورت گرفت، از هفته آینده سهام جبرانی پدیده رسمی خواهد شد و با ثبت رسمی این سهام، مالک و متولی اصلی شرکت توسعه سهامداران پدیده خواهند بود.

ابوالفضل انتظاری هروی  اظهار کرد: گروه شرکت های پدیده صورت های مالی سال ۹۶ را تهیه کرده و حسابرسی شرکت های اقماری پایان یافته است. مجامع شرکت های اقماری در حال برگزاری بوده و نهایتا گزارشات تلفیق دو شرکت ابنیه و توسعه پدیده تهیه خواهد شد.

وی ادامه داد: با این اقدامات ما در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالانه سهامداران مجموعه قرار می گیریم. نقطه عطف بزرگی در حال حادث شدن است که آن فراهم شدن شرایط برای برگزاری مجامع گروه شرکت های پدیده است تا پروژه به صاحبان اصلی خود، یعنی سهامداران، واگذار شود و راهبری آن را هیات مدیره منتخب دنبال کند.

***داستان ورود به بورس یا فرابورس

وی اضافه کرد: همچنین به جهت اینکه از نقدشوندگی و قیمت معاملاتی سهام پدیده پشتیبانی شود، رایزنی های ویژه ای با مجموعه های پولی و بانکی صورت گرفته که صندوق های تامین مالی و شرکت های سرمایه گذاری آن ها بتواند وارد بازار خرید و فروش سهام پدیده شوند. به موازات این امر، پیشرفت های خوبی نیز در حوزه ورود دو شرکت ابنیه و توسعه به بورس داشته ایم و پیش بینی می شود با این روند، این دو شرکت در سال جاری بتوانند وارد بازار بورس شوند.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با بیان اینکه یقینا و قطعا یکی از این شرکت ها وارد بورس خواهند شد، عنوان کرد: تاکنون برای ورود به بورس به پیش نیازهایی احتیاج بود که یکی تهیه صورت های مالی ۳ سال اخیر بود که خوشبختانه صورت های مالی سال های ۹۳ تا ۹۵ تهیه و مجامع آن برگزار شد. صورت های مالی سال ۹۶ نیز تهیه شده و حسابرسی شرکت های اقماری تمام شده است و اکنون در حال تهیه صورت های مالی و تلفیقی دو شرکت ابنیه و توسعه پدیده هستیم که با به سرانجام رسیدن آن و برگزاری مجامع و با توجه به اینکه شرکت توسعه سهامی عام است، ضوابط کلی برای ورود به بورس فراهم می شود.

انتظاری هروی خاطرنشان کرد: همچنین شورای عالی سازمان بورس مصوب کرد که علاوه بر شرکت توسعه که سهامی عام است و نماد به آن اختصاص یافته، شرکت ابنیه و ساختمان نیز بایستی در بورس پذیرفته شود که خوشبختانه صورت های مالی چند سال اخیر آن صورت گرفته و الان هم صورت های مالی تلفیقی سال ۹۶ آن در حال انجام است و شرایط عمومی آن برای ورود به بورس فراهم می شود.

وی اظهار کرد: موضوع حمایت از نقدشوندگی و قیمت معاملاتی سهام پدیده برای اینکه سهامداران بتوانند سرمایه و سود مورد انتظار خویش را تحصیل کنند، جزو مطالبات رئیس جمهور، دولت و بانک ها بوده است و سفارشات لازم از ایشان نیز دریافت شده است. طی یک ماهه گذشته تمرکز ویژه ای روی قیمت معاملاتی و نقدشوندگی سهام داشته ایم و مذاکرات فشرده ای در سطح سرپرستان بانکی استان و مدیران عامل در تهران و مدیران ارشد بانک مرکزی داشتیم که توافقات خوبی نیز در این زمینه حاصل شده و روز یکشنبه پیش رو هم قرار است، من در معیت مدیران ارشد استانداری برای ادامه مذاکرات و توافقات به تهران برویم.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز ادامه داد: برای ورود به بازار خرید سهام پدیده، با هر بضاعت مالی می توان وارد شد ولی تکیه ما این است که باید پشتوانه‌های مالی به حدی فراهم باشد که رونق در نقدشوندگی و افزایش قیمت معاملاتی سهام پدیده موقتی نباشد.

***۲هزار نفر حقوق بگیر

انتظاری هروی خاطرنشان کرد: در حالی که خیلی از بنگاه های اقتصادی در شرایط امروز کشور با برخی محدودیت ها و مشکلات مواجه هستند و بعضا شرایط توقف و تعطیلی خط تولید آن ها حاصل شده، خوشبختانه در پدیده شاندیز یکی پس از دیگری، پروژه ها در حال ساخت و تکمیل و بهره برداری در حوزه های خدماتی و تجاری است که این روندی رو به توسعه دارد. به طور میانگین بیش از ۲۰۰۰ نفر به صورت روزانه در حوزه های پشتیبانی، کارگری، مهندسی، بهره برداری و... در این مجموعه مشغول به کار هستند. یقینا فرصت ها و ظرفیت های این مجموعه استعداد این را دارد که این عدد اشتغال مستقیم به بیش از ۶ تا ۱۰ هزار نفر برسد.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با بیان اینکه تمام کسانی که در گذشته مربوط به پیش از سال ۹۳ مشغول به کار در مجموعه بوده اند، طبق مصوبه اگر مطالباتی دارند می توانند به عنوان جایگزین طلب خویش، سهام دریافت کنند، گفت: در گذشته براساس همین مصوبه پیمانکاران و تامین کنندگان اقلام کالایی سهام دریافت کرده اند. تعداد کسانی که در حال حاضر موفق به تهاتر طلب خویش با سهام نشده اند، کم است که باید شخصا، خود مراجعه کنند. البته در اسفند ماه سال پیش که افزایش قیمت معاملاتی ویژه ای داشتیم، عموما این افراد برای این منظور مراجعه کرده اند.

***ارزش ۱۰هزارمیلیاردتومانی پدیده

وی با اشاره به اینکه براساس آخرین کارشناسی که در سال ۱۳۹۴ از سوی کارشناسان رسمی منتخب قوه قضاییه صورت گرفت، ارزش سرمایه گذاری در این مجموعه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شد، عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته اسناد مالکیتی عرصه ۴۴ هکتاری پدیده شاندیز تقریبا نهایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین نظر به اینکه خط انتقال برق با مصرف حداکثری ۶۰ مگاوات در حال اجراست و با توجه به اینکه کار ساخت و تکمیل تمام پروژه های پدیده در حال انجام است و در حال حاضر بیش از ۳۰ پیمانکار و مشاور جز و کل در مجموعه فعالیت دارند و نیز با توجه به اینکه بخشی از ادعاها و تهدیدات مالی نسبت به مجموعه برطرف شده و نظر به اینکه حوزه های ظرفیتی که برای بهره برداری در هایپرمارکت، شاپینگ و خیابان سنگ فرش فعال شده، پیش بینی ها این است که ما بایستی در کارشناسی حداقل روی ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد ارزش سرمایه گذاری برای پدیده فکر کنیم.

***سهام شاید وقتی دیگر

اگرچه هنوز معلوم نشده است که چه مقدار از پول کنسرسیوم به سهامداران معسر پرداخت شده وچه مقدار صرف حقوق ومزایای ۲هزارکارمندو کارگر پدیده. ولی انچه که پیداست هنوز سهامدران نتوانسته اند به حق و حقوق خود برسندو هرانچه تاکنون گفته شده است درحد وعده بوده است  وبس. کما اینکه وعده حضور دربورس به حضور درفرابورس تقلیل یافته است انهم درشرایطی که مدیرعامل فرابورس گفته است که یکسال قبل نامه ای دراین خصوص امد ولی کسی از یکسال قبل تا کنون پیگیر مساله نبوده است.

از دیگر سو این دوهزار کارمندو کارگری که با تغییر هرمدیرعامل به تعداد انها اضافه میشود هم هر ماه حقوق ومزایا میخواهند که حتی اگر کف حقوق ومزایا را یک میلیون تومان هم حساب کنیم ماهانه فقط ۲هزارمیلیون تومان برای پدیده هزینه دارند یعنی قسط اول کنسرسیوم بانکی که ۵هزار میلیون تومان بود فقط حقوق ومزایای دو نیم ماهه کارگران وکارمندان پدیده میشودو بس.

مدیرعامل جدید از سرمایه ۱۰هزارمیلیارد تومانی پدیده سخن میگوید اما نمیگوید که بانکها چقدر از پدیده طلب دارند؛ میزان که اکنون به بانک صادرات واگذار شده حداقل ۶هزار میلیارد تومان طلب دارد و ملل و قوامین هرکدام حداقل ۲هزارمیلیارد تومان. اینها بدون احتساب سود سالانه حداقل ۲۰درصدی است که اگر انرا هم محاسبه کنیم و ضربدر ۴سال کنیم باید گفت که ۲۰هزارمیلیارد تومان باید بابت بدهی بانکها داده شود. این درحالی است که مدیرعامل میگوید اگر تمام سرمایه گذاریهای پدیده به ثمر برسد با احتساب ارزش افزوده این چند سال میشود ۲۰هزار میلیارد تومان. این درحالی است که پدیده درگروی این بانکهاست و سهامداران جز برگه ای کاغذ چیزی در دست ندارند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.