شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۵

پرداخت حقوق به نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف از تیرماه

این قشر از نیروها هیچگونه منبع درآمدی دیگری ندارند و تمامی وقت و جوانی خود را صرف خدمت در شوراهای حل اختلاف کرده‌اند.

قوه‌ قضائیه

قدس آنلاین: مدیر کل آمار و برنامه ریزی مرکز شورای حل اختلاف گفت: نیروهای افتخاری شاغل در شوراهای حل اختلاف از تیر ماه حداقل حقوق مطابق با قانون کار دریافت می‌کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز توسعه حل اختلاف، یکی از مطالبی که در جلسات دو ماهه اخیر شورای مدیران مرکز توسعه حل اختلاف که با حضور هادی صادقی ریاست مرکز و مدیران وی مورد بحث قرار گرفت، ارائه شیوه نامه پیشنهادی محاسبه و پرداخت پاداش برای نیروهای افتخاری شاغل در شوراهای حل اختلاف بود.

محمدی مدیر کل آمار و برنامه ریزی مرکز و دبیر جلسات، اظهارداشت: این طرح که با هدف پرداخت مناسب‌تر برای نیروهای فاقد شغل تنظیم شده است، سعی بر این دارد تا باتوجه به منابع مالی در اختیار مرکز و تامین آن از خزانه، نظام پرداخت برای این نیروها را به  قانون کار نزدیک کند.

وی افزود: امسال نیز همانند سالیان قبل تعرفه های محاسباتی برای تمامی اعضا ارتقا یافته و در سال ٩٩ این رشد به ٣٠ درصد رسیده است.

محمدی اظهارداشت: در روش محاسباتی جدید، نیروهای فاقد شغل از حمایت‌های مالی ویژه ای برخوردار می شوند زیرا این قشر از نیروها هیچگونه منبع درآمدی دیگری ندارند و تمامی وقت و جوانی خود را صرف خدمت در شوراهای حل اختلاف کرده‌اند.  

وی خاطرنشان کرد: همانطور که عامل اصلی در محاسبه پاداش اعضا، میزان پرونده های مختومه شده بوده و تعداد و نوع پرونده‌های مختومه شده در ضرایب ریالی خود (جدول تعرفه های رسیدگی) میزان پاداش نیروها را مشخص می‌کند، برای نیروهای اداری اعم از دبیران و نیروهای ستادی نیز مولفه اصلی میزان حضور در محل خدمت است و مبلغ مورد نظر برای هر ساعت کار موثر در سال جاری طبق قانون کار  ٧٩ هزار و ۶٣٠ ریال خواهد بود.

محمدی افزود: باتوجه به اینکه در سال جاری امکان جذب و برگشت تمامی درآمدهای شوراهای حل اختلاف به این مرکز بسیار زیاد است، تلاش شده تا ضمن افزایش پاداش تخصیصی به میزان ۳۰درصد برای تمامی اعضا و ۴۰درصد برای نیروهای اداری، نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش نسبتا ثابتی نیز بهره‌مند باشند.  

وی یادآور شد: هرچند در سال‌های گذشته (از سال ۱۳۹۲) بخش عمده‌ای از این نیروها که حداقل دارای دوسال سابقه همکاری با شوراها را داشتند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گرفتند و همین موضوع باعث انگیزش بیشتر این قشر زحمتکش می‌شد ولی به لطف خداوند و حمایت مسئولان در قوه قضاییه همچنین مجلس و دولت، مقرر شده تا جامعه ١۵ هزار نفری نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش مناسبتری بهره‌مند شوند.

محمدی اظهارداشت: در همین راستا شاهد افزایش پاداش قابل قبولی برای این عزیزان در تیرماه خواهیم بود.
وی اضافه کرد: بیمه شدن افراد در سالهای قبل منوط به همکاری حداقل دوساله با شوراها بوده (هرچند دلیل این رفتار صرفا منابع مالی محدود بوده است) ولی با دستور صادقی، رئیس مرکز این فاصله زمانی به صفر رسیده و نیروها به محض ورود به مجموعه شوراهای حل اختلاف می‌توانند بیمه شوند.

محمدی درباره پاداش های موردی افزود: قبلا برای ازدواج نیروهای شاغل در شوراها پاداش ازدواج (سال گذشته به میزان ١۵ میلیون ریال) تعلق می‌گرفت و از امسال برای فرزندآوری نیز مبلغ ١٠ میلیون ریال درنظر گرفته شده است و این تصمیم از ابتدای سال جاری قابلیت اجرا دارد.

وی درخصوص پاداش نیروهای شورایی و روش جدید آن اظهارداشت: روش جدید به صورت آزمایشی در تیرماه اجرایی خواهد شد و طبیعتا امکان وجود خطای محاسباتی به دلیل کامل نبودن اقلام اطلاعاتی اولیه از جمله مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل یا تعداد فرزندان، سنوات همکاری با شوراها، میزان آموزش‌های رسمی گذرانده شده در واحد آموزش استانها وجود دارد که با همکاری واحدهای اداری استان‌ها این نوع از خطاها در اولین فرصت (نهایتا طی یک ماه) رفع خواهد شد.

مدیرکل آمار و برنامه ریزی مرکز شورای حل ا ختلاف گفت: بعد از اصلاحات اعمالی امکان جبران ریالی این خطاها وجود خواهد داشت، همچنین بهینه سازی این مدل محاسبه و پردازش و پرداخت پاداش در دستور کار مرکز خواهد بود.

محمدی  اظهار امیدواری کرد در سال جدید پرداخت های بهتری برای همه نیروها به ویژه برای نیروهای فاقد شغل خواهیم داشت و تمامی تلاش مرکز بر این است تا پاداش این نیروها براساس قانون کار و یا مبلغی نزدیک به آن باشد، هرچند یکی از متغیرهای موثر در محاسبات ریالی، مثمرثمر بودن و کیفی بودن حضور نیروها است.

نظر شما