یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۹

کلیپ

امحاء ۲۶۰ تن سرم به‌خاطر ناهماهنگی سازمان غذاودارو با گمرک دولت سابق

۲۶۰ تن سرم به‌خاطر ناهماهنگی سازمان غذاودارو با گمرک دولت سابق امحا شد.

نظر شما