یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۶

گزارش تحلیلی موسسه استنادی علوم نشان داد؛

روند کاهشی متوسط ابتلای روزانه بیماری کشور در ۳ ماه گذشته/شیوع موج جدید کرونا در برخی کشورها

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری گفت: بر اساس اطلاعات سامانه نماگرکووید-۱۹ جمعیت بیماران جدید کرونایی کشور که فروردین ۱۴۰۱، حدود ۷۱ هزار نفر بوده، در اردیبهشت به ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر و در خرداد به ۵ هزار و ۴۳۴ نفر کاهش یافته و کل جمعیت بیمار تا آخر خرداد به ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار رسیده است.

کرونا

به گزارش قدس آنلاین، پایگاه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) روز یکشنبه به نقل از دکتر محمدجواد دهقانی اعلام کرد: بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون نفر، در اردیبهشت ۲۰ میلیون نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته و میزان کل بیماران دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.

دهقانی اظهار داشت: روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور در سه ماه گذشته ادامه داشته؛ طوری که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۴ صدم درصد بوده و این رقم در اردیبهشت و خرداد به ۱ صدم درصد رسیده و در انتهای جدول کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) قرار گرفته است.

وی افزود: بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد میان کشورهای همزمان مربوط به کشورهای برزیل با ۱۸ درصد، آلمان ۱۶ درصد و ایتالیا ۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین  برابر با ۲۴ درصد، اردیبهشت ۱۳ درصد و در خرداد ۱۲ درصد بوده است. همچنین، ایران در میان کشورهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور) از نظر متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد با ۱ صدم درصد در انتهای کشورهای فوق قرار دارد. ضمنا بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در این کشورها مربوط به تایوان برابر با ۳.۳ درصد، کره شمالی با ۲.۰۸ درصد و پرتغال با ۷۳ صدم درصد است.

شیوع موج جدید بیماری کرونا در برخی کشورها

رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ادامه داد: به نظر می رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در برخی کشورها؛ از جمله آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان آغاز شده باشد؛ به‌خصوص وضعیت کشورهای پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار بیمار به بیش از ۱ میلیون نفر در خرداد و تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بیش از ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تامل است. 

وی ادامه داد: نتایج بررسی نشان می دهد آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین یکهزار و ۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر و کمترین میزان ممکن در طول دو سال گذشته رسیده است. بر این اساس تا پایان خرداد کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده است. تعداد موارد فوتی دنیا نیز در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر رسیده و میزان کل فوتی دنیا تا آخر خرداد به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.

دهقانی گفت: نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در فروردین ۳ صدم درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۱ صدم کاهش یافته و در انتهای جدول کشورهای همزمان قرار دارد. بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در خرداد در کشورهای همزمان مربوط به کانادا با ۹ صدم درصد، اسپانیا با ۶ صدم درصد و آلمان با ۴ صدم درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در فروردین برابر با ۷ صدم درصد، در اردیبهشت  ۴ صدم درصد و در خرداد به ۳۶ صدم کاهش یافته است.

همچنین ایران در میان کشورهای دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور)، در خرداد مشابه اردیبهشت با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۱ صدم درصد در انتهای جدول قرار دارد. بیشترین متوسط نرخ رشد فوتی روزانه در این کشورها مربوط به کشورهای تایوان با ۴.۶۵ درصد، استرالیا با ۵۱ صدم درصد و کره‌شمالی با ۳۳ صدم درصد بوده است.

بررسی آمار شیوع بیماری

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری گفت: نتایج و آمار سامانه کووید-۱۹ به همراه تحلیل های مقایسه ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است. روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۲۰ میلیون نفر تا خرداد ۱۴۰۱ در نمودار ۱ نشان داده شده است.

وی تاکید کرد: در این نمودار محور افقی بیانگر روز در ۶ ماه گذشته (اول دی ۱۴۰۰ الی آخر خرداد ۱۴۰۱) و محور عمودی جمعیت بیمار است. کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۲۰ میلیون نفر تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به ترتیب صعودی عبارت از روسیه، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمنا ۵ کشور دیگر (آمریکا، برزیل، فرانسه، انگلیس و آلمان) دارای جمعیت بیمار بالای ۲۰ میلیون نفر بوده و در نمودار ظاهر نشده‌اند. با وجود کاهش روند افزایشی اغلب کشورها از دو ماه گذشته، روند افزایشی کشورهای  ایتالیا و اسپانیا در این مدت به خصوص از فروردین ۱۴۰۱ کاملا مشهود بوده و این روند ادامه دارد.

دهقانی گفت: به منظور بررسی دقیق‌تر، آمار کل بیماران و آمار بیماران جدید در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱ در کشورهای همزمان در جدول ۱ نشان داده شده و بر اساس آن، تعداد کل بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون و ۷۲۷ نفر، اردیبهشت ۲۰ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته است.

به گفته دهقانی مقایسه کشورهای همزمان در جدول ۱ نشان می‌دهد کاهش بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در اغلب کشورها بجز برزیل و آمریکا وجود داشته است. میزان جمعیت بیماران جدید در برزیل در اردیبهشت ۴۶۸ هزار نفر بود که در خرداد با جهش ناگهانی  به ۱ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر افزایش یافته است. کمترین میزان کاهش بیماری در خرداد نسبت به اردیبهشت مربوط به ایران از ۱۷ هزار و ۳۴۶ به ۵۴۳۴ نفر بوده است.

به منظور تجزیه و تحلیل آماری بیشتر، اطلاعات مربوط به ۱۳ کشور همزمان در سال گذشته در جدول ۲ آمده است. این اطلاعات شامل میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه بوده و تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (خرداد ۱۴۰۱) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

رئیس موسسه پایگاه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری خاطرنشان کرد: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه زمانی هر ماه است. به این ترتیب با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. روند کاهشی نرخ متوسط رشد روزانه بیماری ایران در بهمن ماه ۳۵ درصد، در اسفند ۱۱ درصد، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۴ صدم و ۱ صدم درصد و خرداد نیز ۱ صدم بوده و در انتهای جدول قرار دارد. بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد در میان کشورهای همزمان مربوط به برزیل ۱۸ درصد، آلمان ۱۶ درصد و ایتالیا ۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۲۴ درصد، اردیبهشت ۱۳ درصد و در خرداد ۱۲ درصد بوده است.

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در خرداد برای همه کشورها به جز برزیل و آمریکا کاهش یافته است. برای برزیل میزان متوسط نرخ رشد روزانه در اردیبهشت برابر با ۵ صدم درصد بود که در خرداد به ۱۸ درصد افرایش یافته است.

بررسی آمار فوتی

به گفته دهقانی نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر (۶ کشور) تا آخر خرداد ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. کشورهای آمریکا (بیش از ۱ میلیون نفر فوتی)، برزیل (۶۶۹ هزار نفر فوتی) و روسیه (۳۸۰ هزار نفر فوتی) و نیز ترکیه (۹۸ هزار فوتی)، کانادا (۴۱ هزار فوتی)، پاکستان (۳۰ هزار فوتی) و چین (۵ هزار و ۲۲۶ نفر فوتی) در نمودار ظاهر نشده اند. همان طور که از نمودار ۳ مشاهده می‌شود تا آخر خرداد ۱۴۰۱ سه کشور انگلیس، ایتالیا و فرانسه در صدر کشورهای مورد نظر به لحاظ تعداد فوتی قرار دارند و روند افزایش میزان فوتی در اغلب کشورها بجز ایران ادامه دارد. مشاهده می‌شود که میزان شیب روند فوتی در کشورهای انگلیس و آلمان نسبت به سایر کشورها در خرداد همچنان ادامه دارد.

رئیس موسسه پایگاه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری گفت: به منظور بررسی دقیق تر، آمار فوتی در سه ماه اول سال فروردین ۱۴۰۱ و نیز آمار کل فوتی تا پایان خرداد برای کشورهای همزمان در جدول ۳ نشان داده شده است. آمار فوتی در کل دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت  ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر کاهش یافته است. بدین ترتیب کل فوتی در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین روند کاهشی میزان فوتی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت در همه کشورها به جز برزیل وجود داشته، کاهش ملموس میزان فوتی چین از ۵۶۴ نفر به ۷ نفر، ایران از ۳۷۵ نفر به ۹۹ نفر و نیز ترکیه از ۲۹۳ نفر به ۷۵ نفر چشمگیر است. میزان فوتی های جدید کشور در یکسال گذشته (خرداد ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱) نیز نشان می‌دهد ایران در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶ هزار و ۱۵۳ فوتی بالاترین میزان فوتی را داشته، روند کاهشی از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و در خرداد ۱۴۰۱ به کمترین میزان یعنی ۹۹ نفر رسیده است.

همچنین آمار روزانه فوتی ۱۳ کشور همزمان در ۱ سال گذشته نشان می‌دهد میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با۷ صدم، اردیبهشت برابر با ۴ صدم درصد و خرداد برابر با ۳ صدم درصد بوده است. در ستون آخر ملاحظه می شود میزان متوسط رشد فوتی همه کشورهای همزمان در خرداد ماه کاهش یافته و به کمتر از ۹ صدم درصد رسیده است. میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در فروردین ۱۴۰۱ به ۳ صدم درصد و در اردیبهشت و خرداد به ۱ صدم درصد بوده و در انتهای جدول این کشورها قرار دارد.

بررسی وضعیت بیماری در سایر کشورهای جهان

دهقانی افزود: مشخصات آماری روند رشد، بهبودی و فوتی برخی کشورها با جمعیت بیمار بیش از ۳ میلیون نفر (۳۹ کشور) تا پایان خرداد ۱۴۰۱ حاکی از آن است که میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۵ میلیون نفر، اردیبهشت حدود ۲۰  میلیون نفر بوده و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته و در نتیجه جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.

وی گفت: میزان بیماران جدید ایران  از ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر در اردیبهشت به  ۵ هزار و ۴۳۴ نفر در خرداد رسیده و آمار کل بیماران در ایران در خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسیده و در میان این کشورها در جایگاه ۱۷ قرار دارد.

بیشترین افزایش تعداد بیماری در خرداد مربوط به آمریکا (۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر)، کره شمالی (۲ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر) و تایوان (۲ میلیون و ۱۴۶ هزار نفر) بوده است. همچنین بیشترین میزان  متوسط رشد روزانه بیماری  در خرداد مربوط به کشور تایوان با ۳.۳ درصد، کره شمالی با ۲.۰۸ درصد و پرتغال با ۷۳ صدم درصد بوده است. ایران به همراه ۷ کشور دیگر با متوسط نرخ رشد روزانه ۱ صدم درصد در  انتهای این جدول قرار گرفته‌اند. شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در برخی کشورها از جمله آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان آغاز شده است؛ به خصوص کشورهای پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار بیمار  به بیش از ۱ میلیون نفر در خرداد و نیز تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بیش از ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تامل است. 

رئیس موسسه پایگاه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری با اشاره به جدول شماره ۵ تاکید کرد: همچنین تعداد فوتی دنیا در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار و ۸۷۵ نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر رسیده و در نتیجه میزان کل فوتی دنیا تا آخر خرداد  به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است. بیشترین میزان فوتی در خرداد مربوط به کشورهای آمریکا (۹۹۹۸ نفر)، تایوان (۴۱۳۷ نفر) و برزیل (۳۷۷۹ نفر) بوده است.

دهقانی ادامه داد: آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ماه ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر یعنی کمترین میزان ممکن در سال گذشته رسیده است. بر این اساس تا پایان خرداد کل جمعیت فوتی کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده و از این نظر در جایگاه ۱۱ کشورهای فوق قرار دارد.

میزان نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در اسفند ۱۳ درصد، در فروردین  ۳ صدم درصد، در اردیبهشت و خرداد  به ۱ صدم درصد کاهش یافته و به همراه ۱۴ کشور دیگر با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور) در آخرین رتبه هاست.  

مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته‌های جدید علمی در مورد کرونا و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است.

‌اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده، پیش چاپ و آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کرونا بوده و با جست‌وجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی‌مکانی قابل مشاهده است.

وبگاه این سامانه از طریق وبگاه اصلی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری در دسترس است و به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (هشت گروه در حال توسعه) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان دی هشت (D۸-HSP) و مرکز بهداشت جهانی چتم هاوس، (Chatham House) لندن به صورت ویدیوکنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان قرار گرفت.

منبع: ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما