بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۱.۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

سهم اشتغالزایی در بخش‌های مختلف اقتصادی چقدر شد؟

 مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال 1402, جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در سال 1402، برابر با 24 میلیون و 490 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از 770 هزار نفر افزایش یافته است.

همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 1402، بخش خدمات با 51.9 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.7 درصد و کشاورزی با 14.4 درصد قرار دارند.

سهم شاغلان بخش خدمات و بخش صنعت در سال 1402 نسبت به قبل به ترتیب0.3درصد و 0.1 درصد افزایش و سهم شاغلان بخش کشاورزی 0.4درصد کاهش داشته است.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در نقاط شهری درسال 1402 حدود 5.6درصد و حدود 1میلیون و49هزار و 688 نفر است و این سهم در بخش صنعت حدود 34.9درصد و حدود 6میلوین و 508هزار و 633 نفر است و سهم در بخش خدمات حدود 59.4درصد و تعداد آن 11میلیون و 87هزار و 731نفر است.

در حوزه روستایی نیز سهم اشتغال در بخش کشاورزی این سهم 42.4درصد یعنی حددود 2میلیون و 472هزار و 144 نفر  و در بخش صنعت نیز این سهم در حوزه روستا به میزان 29.9 درصد و حدود 1میلیون و 742هزار و 775 نفر و اشتغال در بخش خدمات نیز در حوزه روستا حدود27.8درصد یعنی به میزان 1میلیون و 619هزارو663 نفر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.