• انتقاد جوکار از مصوبه هیات وزیران درباره پرداخت مستمری بازنشستگان

    انتقاد جوکار از مصوبه هیات وزیران درباره پرداخت مستمری بازنشستگان

    رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی کار و افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت که هیأت وزیران مصوب کرده به صورت پلکانی برداشت انجام شود که این یعنی بر اساس نظام پرداخت، بازنشستگان باسابقه و کسانی که بیمه بالایی پرداخت می‌کردند، دریافتی مناسبی ندارند و با عدالت با آنها رفتار نشده است.

تیتر سه زیرسرویس استان ها