اقتباس از ادبیات

کل اخبار:1

  • سینما ۱۴۰۰-۰۶-۲۱ ۱۱:۰۴

    سینمااقتباس؛ ادبیات داستانی ایران روی پرده نقره‌ای

    کتاب همیشه به فرصتی برای دیده شدن نیاز دارد؛ فرصتی که پرده نقره‌ای آن را بیشتر از هر راه دیگری فراهم می‌کند. ادبیات داستانی ایران همواره یکی از منابع اقتباس سینمایی بوده‌ که به بهانه روز ملی سینما، آثارتولیدشده در این ژانر را مرور می‌کنیم.