جزایر دریاچه ارومیه

کل اخبار:1

  • مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ۱۴۰۰-۰۷-۲۴ ۱۰:۲۶

    مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

    جزایر دریاچه ارومیه بواسطه کاهش آب بهم چسبیده اند

    مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: مهمترین چالش زیست محیطی استان آذربایجان غربی چالش آب و کاهش شدید سطح تراز دریاچه ارومیه به خصوص در یک سال گذشته است که این مشکل زیست محیطی خطر تولید ریزگردهای نمکی را در منطقه افزایش داده است.