وضعیت قیمت گذاری در مسکن

  • سرگیجه در قیمت مسکن

    سرگیجه در قیمت مسکن

    عدم دسترسی به نرخ‌های متعارف که از معاملات قطعی به دست می‌آید در هفته‌های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی سردرگمی کرده است. بررسی اظهارات واسطه های ملکی نشان می دهد در حال حاضر مبنای مشخصی برای قیمت گذاری ملک وجود ندارد و این مساله در آپارتمان های نوساز بیشتر به چشم می خورد.