همه‌ی خبرهای امروز
 • ایرج رهبر ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۵۶

  یادداشت/

  ارائه زمین دولتی موجب تنظیم بازار مسکن می‌شود

   ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن

   هر زمــان که دولت با همــکاری بخش خصوصی از برنامه تولید مسکن رونمایی کرده، تأثیرات آنی و روانی آن در کاهش قیمت زمین و مسکن مشهود بوده است.

 • احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۲۲

  یادداشت/

  ما و سلاطین یارانه‌های پنهان

  احسان سلطانی/پژوهشگر اقتصادی

   دولــت دوازدهم و مجلس دهم در یکی دو ســال پایانــی عمر خود، حذف یارانه‌های پنهان، هدایت درســت یارانه نقدی به سمت طبقات «فرودست» جامعه، حذف مرفهــان از دریافت یارانه نقدی و اصــاح قیمت حامل‌های انرژی را بــا جدیت پیگیری می‌کنند.

 • سید کمیل طبیبی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۱۵

  یادداشت/

  بازارنشناسی رایزنان اقتصادی!

  سید کمیل طیبی اقتصاددان

  متخصص بازرگانی و تجــاری بودن الزام اصلــی رایزن اقتصــادی اســت؛ رایزنی حرفه‌ای نامیده میشــود کــه علاوه بر تخصص و مهارت کامل در حوزه بازرگانی و تجاری، آگاهی نسبی به بازارهای جهانی و تقاضای متفاوت کشورهای هدف داشته باشــد.

 • امیرحسین کاکایی ۱۳۹۸-۰۷-۱۳ ۱۸:۲۴

  یادداشت

  توقف تولید پراید در وضعیت فعلی، ممکن نیست

  امیر حسین کاکایی

 • دکتر بالسینی ۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۱۶:۲۰

  یادداشت

  چرا دولت به دنبال سیاست حبس آماری رفته است؟

  دکتر اصغر بالسینی اقتصاد دان و استاد دانشگاه

  بعد از پشت سر گذاشتن شرایط بسیار سخت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ که پیش بینی آن براساس مدل های اقتصادی آسان بود؛ رفته رفته مشکلات اقتصادی کشور رو به کاهش است

 • حمید حاج اسماعیلی ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۹:۰۵

  یادداشت/

  چرا تشخیص خط فقر چالش برانگیز است؟

  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار و فعال کارگری

  سه برابر شدن شــکاف بین شاخص فقر و حقوق کارگران و عدم توجه دولت و مسئولان به این موضوع، ناشی از آن است که دولت‌مردان تعیین موضوع مهمی چون شــاخص فقر را به صورت رســمی مورد بی مهری قرار داده و به مشکلات معیشــتی گروه‌ها و دهک‌های ضعیف به خصوص کارگران بی‌اعتنایی می‌کنند.

 • دکتر جعفر قادری ۱۳۹۸-۰۶-۲۶ ۰۸:۰۱

  یادداشت/

  راهکار اصلی برای حذف دهک های پردرآمد چیست؟

  جعفر قادری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

  طرح‌های شکســت خورده دولت در حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه که ناکارآمدی آن پیش از اجرا عیان اســت، یکی از دلایل نشاندهنده نداشتن اراده و عزم جدی دولت در تحقق مسئله‌ای با این اهمیت است.

 • اصغر بالسینی ۱۳۹۸-۰۶-۲۴ ۰۷:۴۶

  یادداشت

  روند افول آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

  دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان

  همــان طور که رهبر معظــم انقلاب فرمودند آمریــکا رو به افول اســت و این وضعیتی که آمریکایی ها دچارش شدند، عامل بلندمدت دارد.

 • ایرج توتونچیان ۱۳۹۸-۰۶-۱۱ ۱۳:۳۰

  یادداشت

  سیستم بانکی هر کشور شکل دهنده اقتصاد همان کشور است

  دکتر ایرج توتونچیان

  نظام سرمایه‌داری اگر در مهار تورم در برخی از دوره ها توفیقاتی داشته است ولی ثابت شده است که در ایجاد اشتغال نا توان بوده است به همین علت بود که کینزپس از بحران بزرگ ۱۹۳۹-۴۳ کتاب خود را که به اختصار نظریه اشتغال عمومی معروف شده است، نوشت و به درستی اشکالات نظام سرمایه‌داری را در چندین عنوان به زیباترین وجه تحلیل کرد و به درستی انیشتین علم اقتصاد لقب گرفت.

 • میثم مهرپور - کراپ‌شده - کراپ‌شده - کراپ‌شده ۱۳۹۸-۰۶-۱۰ ۰۹:۲۳

  یادداشت/

  ۶  سال بی‌توجهی به « قانون بانکداری بدون ربا»

  میثم مهرپور/ کارشناس بانکی

  بیش از ۳۵ ســال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران میگذرد قانونــی که قرار بــود پایانی بر نظام بهره در بانکداری ایــران و آغازی بر اجرای بانکداری اسلامی باشد و البته پس از پنج سال مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گیرد.

 • اصغر بالسینی ۱۳۹۸-۰۶-۰۹ ۰۷:۵۵

  یادداشت/

  آینده استفاده ابزاری از دلار علیه ایران

  دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان

   اقتصاد آمریکا به عنــوان بزرگ ترین اقتصاد جهان در حوزه تولید ناخالص با مشــکلات زیادی روبه رو است و این چالش ها نتیجه چند دهه سیاست گذاری هایی است که آمریکایی ها انجــام داده اند.