شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸

رئیس کل دادگستری استان یزد:

شورای حل اختلاف از حجم پرونده های دستگاه قضایی کاسته است

یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف ، این شورا حجم قابل توجهی از پرونده های دستگاه قضایی را کاسته است.

حبیبی

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حبیبی نقش شورای حل اختلاف را در بسط و ترویج فرهنگ صلح و سازش با اهمیت شمرد و اظهار داشت: شورا با رسیدگی به پرونده های سبک تر ، فضای بهتر و فراغت بیشتری را برای قضات در دستگاه قضایی فراهم آورده است تا پرونده های سنگین تر و مهم تر را با دقت بیشتری بررسی کنند و آرائ متقن تری را صادر نمایند .

وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در سال ۹۴ برخی از ابهامات قانون قبل برطرف و کاراعضای شورا از نظم بیشتری برخوردار شده است، افزود: پس از اجرایی شدن این قانون شاهد تحولات بسیار زیادی در شورای حل اختلاف بوده ایم.

حبیبی توسعه فرهنگ صلح و سازش را یکی از روش های اثر گذار پیشگیری از وقوع جرم دانست و تصریح کرد: وقتی موضوع اختلافی در محاکم با حکم قضایی فیصله پیدا می کند در ۹۰درصد موارد اصحاب پرونده موضوع را در محاکم بالاتر پیگیری می کنند و با اعتراض به آراء پرونده های جدیدی را خلق می کنند، اما اگر هر موضوع با رفع اختلاف و خصومت و با صلح و سازش حل شود ،حل این اختلاف ماندگار است و مورد پذیرش طرفین قرار می گیرد .

رئیس کل دادگستری استان ایجاد صلح و سازش بین مردم را امری معنوی و مأجور درگاه الهی ذکر کرد و گفت: تلاش در راه آشتی بین مردم و رفع اختلافات آنها با مبانی مادی قابل قیمت گذاری نیست و نمی توان این تلاش معنوی را با پاداش های مالی سنجید و جبران کرد.

نظر شما