شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰

سران شانگهای: گسترش سپرضدموشکی آمریکا امنیت جهان را به خطر انداخته است

رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در بیانیه مشترکی، گسترش یک‌جانبه و نامحدود سامانه‌های دفاع ضدموشکی آمریکا در سایر کشورها را عامل بی‌ثبات کننده و آسیب رساننده به امنیت بین‌المللی ارزیابی کردند.

ا

به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، رهبران کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در بیانیه پایانی نشست روز جمعه خود در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، تاکید کردند که گسترش یک جانبه و نامحدود سامانه‌های دفاع ضدموشکی آمریکا در سایر کشورها، عامل بی ثبات کننده بشمار رفته و آسیب جدی به امنیت بین المللی وارد کرده است. به عقیده آنها تامین امنیت یک کشور در سایه به خطر انداختن امنیت سایر کشورها، اقدامی غیر قابل قبول است.

در این بیانیه تاکید شده که کشورهای عضو سازمان شانگهای قصد دارند همکاری‌ها در جهت خلع سلاح هسته‌ای، کنترل تسلیحات، استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و واکنش سیاسی-دیپلماتیک به چالش‌ها در زمینه رژیم عدم گسترش را ادامه دهند.

کشورهای عضو سازمان شانگهای که همگی پیمان مربوط به عدم گسترش سلاحهای هستهای را امضا کردهاند، بر ضرورت رعایت کامل مفاد این توافق نامه و جهتگیری متوازن و همهجانبه برای رسیدن به اصول مربوط به تقویت رژیم خلع سلاح هسته‌ای، با توجه به عوامل تاثیرگذار در ثبات بین المللی و همکاری‌های برابر و متقابلا سودمند در زمینه استفاده از انرژی اتمی در اهداف صلح آمیز، تاکید کردند.

رهبران کشورهای عضو شانگهای، لزوم عدم استقرار هر نوع سلاح نظامی در فضا، رعایت کامل ضوابط حقوقی مربوط به به استفاده صلح آمیز از فضا را بااهمیت دانسته همچنین تاکید کردند که در پاسخ به تهدیدات تروریسم شیمیایی و میکروبی، لازم است تا مذاکرات چند جانبه‌ای صورت گرفته و کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به مبارزه با حملات شیمیایی و بیولوژیکی به طور کامل اجرا شوند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

نظر شما