چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸

در نشست تخصصی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در مشهد مطرح شد:

تمرگز گرایی در صدور مجوز آموزش باعث ایجاد فساد است /آموزش های کارگری فرمایشی و برای کسب منافع شخصی صورت می گیرد

رضاطلبی

در نخستین نشست تخصصی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در مشهد ، عنوان شد که هر حادثه ناشی از کار ۵۰۰ میلیون تومان هزینه برای کشور در بردارد.

کارگری

به گزارش قدس آنلاین، نخستین نشست تخصصی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در شهر مشهد و در محل هتل سحاب برگزار شد. در این نشست که مدیران حوزه کار از کل کشور نیز حضور داشتند، محمد  سنجری، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه استان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر در موضوع آموزش مرتبط با محیط کار یک رقابت منفی در جامعه ایجاد شده است که صرفا برای دستیابی به منابع مالی و منفعت های شخصی رقابت می کنند.

وی با بیان اینکه آموزش ها باید از سمت مدرگ گرایی و فرمایشی به واقعی و تخصصی تبدیل شوند، تصریح کرد: از طرفی تا زمانی که مجوز آموزش ها به استان ها واگذار نشود و این تمرکز فعلی وجود داشته باشد، رانت و فساد در این زمینه وجود خواهد داشت زیرا هرجا به صورت انحصاری عمل شده است و امضاهای طلایی وجود داشته است فساد خود به خود ایجاد شده است.

سنجری افزود: ۸۰درصد علت حوادث ناشی از کار در جامعه مربوط به عوامل انسانی و عدم نظارت صحیح کارفرما و یا سهل انگاری کارگر می باشد که نشان می دهد علی رغم آموزش های انجام شده اما آنها از کارآیی لازم برخوردار نبوده اند.

وی بیان داشت: برگزاری این گونه نشست ها و هم فکری ها کمک فراوانی در ارتقاء ایمنی و سلامت شغلی دارد و باعث ارتقای آگاهی و افزایش امنیت و سلامت ارزشمند ترین سرمایه بنگاه های اقتصادی که همان نیروی کار آن است خواهد شد.

امیر عباس پرکنی ، رئیس مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: تولید محتوای آموزشی مناسب و کارآمد مهمترین دغدغه این سازمان در حال حاضر می باشد.

وی تصریح کرد: اگرچه سال گذشته یک میلیون و سیصد هزار ساعت نفر آموزش برای جامعه کارگری صورت گرفت، اما عملا این امار در مقابل جامعه بزرگ کارگری بسیار ناچیز است. از این رو با همکاری شرکاء اجتماعی و همراهی ادارات کار استان ها باید آموزش های ایمنی در جامعه ارتقاء پیدا کنند.

پرکنی ادامه داد: تأمین ایمنی و سلامت کارگران در بخش تولید و استانداردسازی محیط کار در صورتی محقق خواهد شد که آموزش های مناسب جهت ارتقائ ایمنی در محیط کار صورت بگیرد.  

وی با اشاره به اینکه در موضوع تشکل ها به دنبال تمرکز زدایی هستیم، بیان داشت: در جهت تقویت مشاوران ایمنی،تجهیز گروه های تحقیقاتی  و در امر آموزش تلاش داریم تا از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم و این کار را در بحث سامانه جامع روابط کار شروع کرده ایم  و بصورت پایلوت در برخی از استانها نیزاجرا خواهیم کرد .

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور افزود: دغدغه ها و نگرانی های جامعه کارگری را درک می کنیم و امیدواریم بتوانیم در چارچوب و هم افزایی هر چه بیشتر در راستای عدالت آموزشی گام برداریم که در این راستا از  طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های ایمنی و بهداشت کار حمایت و استقبال می کنیم.

مظفری، مدیر کل بازرسی کار کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: امروزه به نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه در محیط کار باید توجه ویژه ای داشت.

وی که در جلسه اخیر سازمان جهانی کار در ژنو حضور داشته بود، تصریح کرد: در جلسه سازمان جهانی کار بر حفظ شان و ارزش نیروی انسانی تاکید ویژه ای صورت گرفت و اعلام شد که اگر سازمان ها هر اندازه در موضوع اموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند به صورت چند برابری به کارفرمایان برخواهد گشت و برای آنها ایجاد ارزش افزوده خواهد کرد.

مظفری ادامه داد: حافظه کارگران بسیار کوتاه مدت است و هر روزه باید در هنگام شروع کار آموزش های کارآمد و روزمره به انها ارائه شود.

ابوی دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور نیز در این جلسه گفت: هر حادثه ناشی از کار به گفته کارشناسان، برای کشور در حدود ۵۰۰میلیون تومان هزینه در بردارد از این رو باید در زمینه جلوگیری از این حوادث تلاش واقعی و عملیاتی صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: اگرچه در بیان آمار، ساعت های آموزش کارگران در جامعه افزایش داشته است اما شاهد افزایش  امار حوادث در محیط کار نیزهستیم که یک نوع دوگانگی و تضاد در این موضوع مشاهده می شود.

ابوی افزود: متاسفانه اموزش ها در حال حاضر صرفا برای مدرک گرایی و فرمایشی شده اند و منابع مالی جامعه صرفا در همایش ها هدر می رود و منهی به کارآیی در جامعه کارگری نمی شود.   

در ادامه این مراسم نیز تعدادی از مدیران جامعه کارگری از سراسر کشور به ایراد سخنرانی و انتقاداتی پرداختند.

نظر شما